Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Godt nytt for klima

Regjeringen varslet at de ønsker å videreføre tre prosjekter for CO2- fangst. Sementfabrikken Norcem i Brevik, kunstgjødselproduksjon på Yara og søppelforbrenningsanlegget på Klemetsrud skal utredes videre. 

- Det er svært gledelig at regjeringen har besluttet å videreføre alle tre CO2-fangstprosjektene. De tre anleggene vil gi ulik og svært viktig kunnskap om hvordan fangst av CO2 kan gjøres lønnsomt.  Hvis alle tre anleggene blir bygget vil dette samtidig gi stordriftsfordeler, sier direktør for klima og miljø i Norsk olje og gass, Hildegunn T. Blindheim. 

I mulighetsstudiene som ble lagt fram i sommer anbefales det at CO2 som fanges skal transporteres på skip til et landanlegg på kysten, så videre i en rørledning som skal frakte CO2 til et lagringssted på norsk sokke. Statoil har utredet en lagringsløsning som har plass til å lagre store mengder CO2.  Dette vil gjøre det mulig å lagre CO2 fra enda flere utslippskilder på sikt.

At Norge nå går videre med å videreutvikle en slik lagerløsning for CO2 er også avgjørende for at europeiske prosjekter for fangst og lagring kan gjennomføres. CO2 kan fraktes med skip fra en europeisk havn og lagres på norsk sokkel.

CO2-fangst og lagring (CCS) er nødvendig for at verden skal nå sine klimamål: Det gjør det også mulig for prosessindustrien i Norge å redusere sine utslipp. CCS  kan også redusere utslipp fra kraftsektoren. Studier viser at det vil bli dyrere å nå klimamålene uten CCS. 

Kontaktperson: Informasjonssjef Maiken Ree, tel 977 55 002