Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Lønnsoppgjøret starter 2. mai

Forhandlingene i årets lønnsoppgjør innen Norsk olje og gass’ avtaleområder begynner 2. mai. En rekke avtaler skal reforhandles.

Tariffoppgjøret i år er forbundsvise forhandlinger, hvilket innebærer full revisjon av samtlige overenskomster. Om lag 19.000 organiserte er omfattet av våre tariffavtaler.

Datoer for forhandlinger

2-4. mai            Sokkelavtalene

9-11. mai         Oljeserviceavtalene (OSA)

18-20. mai       Landbaseavtalene

23-25. mai       Landavtalene

Forhandlingspart i sokkelavtalene er Industri Energi, SAFE og Lederne, mens forhandlingene på oljeserviceavtalene er med Industri Energi og SAFE.

Forhandlingene på sokkelavtalene og oljeserviceavtalene omfatter primært arbeidstakere som jobber offshore. Sokkelavtalene gjelder i operatørbedriftene, boring og forpleining, mens oljeserviceavtalene omfatter arbeidstakere både offshore og på land i oljeservicebedrifter.

I andre halvdel av mai vil det bli gjennomført forhandlinger på de øvrige avtalene Norsk olje og gass er part i, først landbaseavtalen og deretter landavtalene. Forhandlingene på landbaseavtalene er med Industri Energi og Parat, mens forhandlingspartnere i landavtalene er Industri Energi og SAFE.

Nyheter blir fortløpende lagt ut på vår samleside Tariff 2016. Her finner du også mer informasjon om gangen i et lønnsoppgjør, samt forklaringer på ord og uttrykk som brukes.

Kontaktpersoner
Jan Hodneland, forhandlingsleder Norsk olje og gass, mobil 913 41 301
Kolbjørn Andreassen, kommunikasjonsansvarlig Norsk olje og gass, mobil 952 82 808