Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Meklingen på sokkeloppgjøret i gang

Flere av Norsk olje og gass' medlemsbedrifter står midt i en utfordrende omstilling for å få ned kostnadene og øke konkurransekraften til norsk sokkel. Dette må gjenspeiles i meklingen i sokkeloppgjøret som starter i dag.

MEKLING I GANG: Mekler Carl Petter Martinsen (midten) leder årets mekling mellom Norsk olje og gass og fagforbundene Industri Energi, Safe og Lederne.

Torsdag 30. juni og fredag 1. juli med frist til kl. 24 er satt av til mekling på sokkeloppgjøret. Industri Energi, SAFE og Lederne forhandler på vegne av de ansatte. Norsk olje og gass forhandler på vegne av arbeidsgiverne.

Krevende for bedriftene
Bedriftene på sokkelavtalene har store kostnadsutfordringer. Sammen med fallende oljepris og reduserte investeringer fremstår norsk sokkel som mer utfordrende når det gjelder å få god lønnsomhet i prosjektene.

Flere av våre medlemsbedrifter står midt i omstillingsprosesser for å møte disse utfordringene. Dette må gjenspeiles i årets lønnsoppgjør.

- Vi mener at næringen må tilpasse seg et varig, lavere kostnadsnivå og samtidig bedre vår konkurransekraft for å kunne bevare flest mulig arbeidsplasser, sier Jan Hodneland som er forhandlingsleder for Norsk olje og gass.

Fall i investeringene
Statistisk sentralbyrå kom nylig med tall som viser at investeringene på norsk sokkel vil falle fra 189 milliarder kroner i 2015 til 166 milliarder kroner i 2016 og videre til 153 milliarder kroner i 2017. Dette er et fall på nær 30 prosent siden toppnivået i 2014. Det er en vedvarende lav oljepris og et høyt kostnadsnivå som bidrar til nedgang i investeringer og aktivitet.

- Vi ser flere eksempler på at når kostnadene reduseres, vil flere felt bli lønnsomme å bygge ut, også ved lavere oljepris. Dette kan bidra til å øke aktiviteten på norsk sokkel. Partene i arbeidslivet har i denne situasjonen et felles ansvar for å bidra til å sikre arbeidsplasser og verdifull kompetanse i en næring Norge trenger i lang tid fremover, sier Hodneland.

Konsekvenser ved en konflikt
Hvis meklingen ikke fører til løsning vil det ramme om lag 6 prosent av produksjonen av olje og gass på norsk sokkel. (Korrigert fra at vi tidligere meldte 12%).

Fagforbundet Lederne har meldt plassfratredelser for 75 medlemmer på Gjøa-plattformen sørvest av Florø. Plattformen opereres av Engie E&P Norge og det vil være en kontrollert produksjonsstopp hvis konflikt.

Safe har meldt om plassfratredelser for 138 medlemmer på installasjoner som opereres av Esso Norge på feltene Balder, Jotun og Ringhorne. Disse tre feltene vil stoppe produksjonen hvis konflikt. 

Industri Energi har tatt ut 524 medlemmer i KCA Deutag Drilling Norge AS som leverer boretjenester til åtte ulike Statoil-opererte plattformer. Det forberedes planer for å sikre brønnene for eventuell borestans dersom meklingen ikke fører fram. Dette gjelder Oseberg B, C, Sør og Øst, Gullfaks A, B og C, Kvitebjørn. Produksjonen fortsetter ved disse installasjonene.

Safe har også tatt ut 18 medlemmer i forpleiningsselskapet ESS på tre ulike Esso-opererte installasjoner.

Berørt produksjon hvis det blir streik (oppdatert kl 17.31 30.06):

Esso Norge

Balder, Ringhorne og Jotun med til sammen 64.000 fat oljeekvivalenter per dag.

Engie

Gjøa-feltet 100.000 fat oljeekvivalenter per dag

Wintershall som følge av Gjøa-stenging

Vega-feltet 65.000 fat oljeekvivalenter per dag

Kontakt
Jan Hodneland, forhandlingsleder Norsk olje og gass, mobil +47 913 41 301
Kolbjørn Andreassen, kommunikasjonsansvarlig lønnsforhandlinger, mobil +47 952 82 808

Fakta om sokkeloppgjøret

Om lag 7500 ansatte er omfattet av sokkelavtalene. Disse jobber i oljeselskap, med forpleining og som borepersonell i følgende bedrifter: Statoil ASA, A/S Norske Shell, BP Norge AS, ESS support services AS, Esso Norge AS, Sodexo Remote Sites Norway AS, KCA Deutag Drilling Norge AS, Repsol Norge AS, Engie E&P Norge, ConocoPhillips, Wintershall, Coor Offshore AS, Eni Norge AS og Lundin Norway AS.