Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde
Foto: Ole Jørgen Bratland, Equinor

Sterk økning i investeringer

Oljeinvesteringene øker kraftig til 184,5 milliarder i 2019. I 2019-kroner er det 25 milliarder over SSBs anslag for 2018 fra november.

Se webcast av fremleggelsen her.

Det viser prognoser som Norsk olje og gass legger frem i dag.

Veksten i feltinvesteringene øker med hele 18 prosent til 152 milliarder. I tillegg kommer investeringer i rørtransport, landvirksomhet, leting og konseptstudier.

- Investeringene i oljevirksomheten ventes å øke kraftig framover, men det forutsetter at rammevilkårene forblir stabile, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass.

Prognosene anslår at investeringsnivået for hvert år til og med 2021 ligger over 2018.

- Dette er utrolig positive nyheter for alle nordmenn. Over 170.000 arbeidsplasser er avhengig av oljen og staten vil i 2019 tjene anslagsvis 286 milliarder kroner på olje og gass, sier Schjøtt-Pedersen.

Det viktigste tankekorset ved årets rapport er at en svært høy andel av investeringene, unntatt letebudsjettet, som anslås i 2023 – hele 40 prosent eller ca. 45 milliarder kroner – er investeringer som er planlagt, men hvor endelig investeringsbeslutning ikke er tatt.

- Dersom det oppstår uklarhet om hvilke rammebetingelser som skal gjelde, vil store deler av disse investeringene kunne bli avlyst eller utsatt. Da vil investeringene kunne falle dramatisk. Det vil få konsekvenser for ti-tusenvis av arbeidsplasser og for statens inntekter, sier Schjøtt-Pedersen.

Han peker på at oljeselskapene betaler hele 78 prosent skatt. Årsaken til at norsk sokkel likevel er konkurransedyktig er at selskapene vet at de kan stole på at rammevilkårene er stabile.  Dersom myndighetene forandrer på dette kan det få store konsekvenser.

Avhenger av konkurransekraft
Schjøtt-Pedersen har også en klar advarsel til egen næring.

- Takket være godt arbeid fra en samlet næring har vi lykkes med å få ned kostnadene og øke konkurransekraften, det gjør at mange prosjekter som før var ikke var tilstrekkelig lønnsomme nå er lønnsomme. Det gir opptur og fornyet optimisme i hele næringen, men den oppturen kan kun vare så lenge vi beholder kostnadsfokuset, sier Schjøtt-Pedersen.

Les investeringsprognosen her.

 

MNOK-2019

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Totale petroleumsinvesteringer

159000

184500

182500

168000

156500

141500

Feltinvesteringer inklusiv nedstenging og fjerning

129000

152000

150000

135000

127000

113000

Rørtransport og landanlegg

4000

2500

3500

4000

1500

1500

Leting

26000

30000

29000

29000

28000

27000