Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Næringen trenger økt areal for å sikre norsk økonomi også i fremtiden

Regjeringen legger i revidert nasjonalbudsjett opp til å utvide oljepengebruken med 10,4 milliarder kroner sammenlignet med budsjettforslaget i høst.

Det betyr at Regjeringen grunnet arbeidsledighet, økte utgifter til innvandring og integrering, samt lavere skatte og avgiftsinntekter, legger opp til å bruke totalt 205,6 milliarder fra Oljefondet.

- Dette viser betydningen av inntektene olje og gassnæringen bringer inn. Det viser også viktigheten av at vi i årene som kommer opprettholder aktiviteten på norsk sokkel som kan sikre det norske velferdsnivået, sier Karl-Eirik Schjøtt Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass.

 - Næringen trenger økt areal for å sikre norsk økonomi også i fremtiden. Derfor er det viktig å gjennomføre 23. konsesjonsrunde og sette i gang konsekvensutredning av havområdene utenfor Nordland og Troms. Ingen andre land har mulighet til å møte økt arbeidsledighet, økt innvandring og fallende skatte og avgiftsinntekter slik Norge kan med sine oppsparte oljepenger, sier Schjøtt-Pedersen.