Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Sikkerhetsarbeidet på sokkelen styrkes videre

Sikkerhetsarbeidet like viktig i nedgangstider som oppgangstider. Helse, miljø og sikkerhet er vår «License to operate» – derfor skal vi alltid bli bedre på HMS uansett om konjunkturene går opp eller ned.

Den langsiktige trenden på sikkerhetsnivået er god

Det er en stor egenverdi å unngå skader på mennesker, miljø og materiell verdier.  RNNP-resultatene (Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet) viser at den langsiktige utviklingen av sikkerhetsnivået i næringen er god.

Det er likevel enkelthendelser vi skulle vært foruten. Vi hverken kan, eller skal - være fornøyd med HMS resultatene når vi har en dødsulykke i vår virksomhet.

Vi bygger videre på resultatene

Resultatene fra årets undersøkelse tar vi med oss videre i det systematiske arbeidet hele bransjen gjør for å få forebygge hendelser og redusere risikonivået på sokkelen.  Det skal jobbes bredt fra både oss i Norsk olje og gass og selskapene for å adressere de utfordringene vi har.  Det har gitt gode resultater over tid – og vi mener at det vil fortsette å gi gode resultater og dermed gjøre sokkelen enda tryggere i fremtiden.

Noen positive trekk fra RNNP

Det er gledelig å se at det ikke har forekommet noen brønnkontrollhendelser i alvorligste kategori. Innen dette områder jobber bransjen systematisk og langsiktig for å redusere antall brønnhendelser og redusere risikoen. Innen området helikopterrisiko er vi glade for å se at den positive trenden fortsetter. Vi noterer også en tydelig nedgang for det totale etterslepet på vedlikehold- inkludert det sikkerhetskritiske.

Veien videre uansett konjunktursvingninger

Vi tar med oss tallene fra årets RNNP-rapport og jobber systematisk videre med å redusere risiko og antall sikkerhetskritiske hendelser. Dette er et kontinuerlig arbeid som vi mener er riktig og som vi tror på. I vår bransje er det aldri greit å lene seg til bake og tenke «godt nok».  Det er mulig å forbedre, forenkle og fornye vårt sikkerhetsarbeid.  Det skal vi gjøre. Enten pilene peker opp eller ned.

For ytterligere kommentarer:

Erlend Jordal, informasjonssjef næringspolitikk, mob: 930 48 292