Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Solid grunnlag for å gå nordover

Konkrafts nye rapport «Nordover - norsk sokkel i endring» gir et godt grunnlag for å gå videre i utviklingen av olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel, mener administrerende direktør i Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

RESSURSER: Mer enn halvparten av de uoppdagede ressursene ligger i nord.

Rapporten som er lagt frem i dag viser at det er viktig med nytt areal for olje- og gassvirksomhet i nord. Den viser at dette kan få stor betydning for Nord-Norge. Og den viser at det kan skje uten fare for alvorlig skade på torskebestanden, sier Schjøtt-Pedersen.

Nytt areal
Godt over halvparten av alle uoppdagede ressurser ligger på nordnorsk sokkel. Derfor vil utviklingen av olje- og gassnæringen i nord være helt ut avgjørende for utviklingen av aktiviteten på norsk sokkel i de kommende tiårene.

- Hvilket nivå vi skal ha på sykehus og helsetjenester i framtiden, hvilket nivå vi skal ha på skoletilbudet og sikkerheten for pensjonsytelsene, avhenger av hva vi som land klarer å finne og utvinne av olje og gass framover. Vi tror at områdene i det nordøstlige Norskehavet - Nordland VI, Nordland VII og Troms II - kan inneholde ressurser til en verdi av mellom 500 og 1000 milliarder kroner. Det vil være et formidabelt bidrag til finansiering av den norske velferdsstaten, sier administrerende direktør i Norsk olje og gass Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

De mest attraktive, uåpnede områdene på norsk sokkel er Nordland VI, Nordland VII og Troms II. Disse områdene har kjent geologi, et stort ressurspotensial og er ansett for å være teknisk ukomplisert når det gjelder leting og utbyggingsløsninger. Diskusjonen om olje- og gassvirksomhet i disse områdene har pågått lenge, og det er samlet inn store mengder data og kunnskap.

- Det må så raskt som mulig gjennomføres en konsekvensutredning av disse områdene, sier Schjøtt-Pedersen.

Medvirkning
Konsekvensutredningen skal belyse virkningene som åpning av et område for petroleumsvirksomhet kan ha for nærings- og miljømessige forhold, herunder mulige farer for forurensning, samt antatte økonomiske og sosiale virkninger. En konsekvensutredning vil også sikre medvirkning fra lokale og regionale myndigheter og interesseorganisasjoner som har særlig interesse i saken.

- Olje og gassnæringen hadde aldri ønsket å starte leteboring i dette området dersom vi trodde det var fare for at det kunne gjøre alvorlig skade på de viktige fiskeressursene. Men grundige analyser viser at det IKKE er risiko for alvorlig skade på bestanden. Selv det aller verst tenkelige oljeutslipp på det aller verst tenkelige tidspunkt på det aller verst tenkelige sted vil kunne rettes opp etter få år. Det er derfor ikke fare for varig skade på fiskebestandene, sier Schjøtt-Pedersen.

Helt sentralt i arbeidet med å utvikle sokkelen i nord vil også være å sørge for ringvirkninger på land. 

- Det er allerede mange som jobber med olje og gass i nord, og i fremtiden vil det bli enda flere. Eksportverdien fra olje- og gassvirksomheten i Nord-Norge er allerede større enn eksportverdien fra all annen næringsvirksomhet i landsdelen tilsammen. Rapporten gir et godt grunnlag for å slå fast at verdiskapningen vil øke i årene som kommer både for Norge, den nordlige landsdelen og for de lokalsamfunnene som vil være vertskap for den utviklingen som er mulig, sier Schjøtt-Pedersen.

Ansvarlige rammer
Det er viktig å legge planer slik at utviklingen på sokkelen i nord, skal skje innenfor trygge rammer. 

- Norsk produksjon av olje og gass er verdensledende i lave utslipp per produsert enhet. Utslippene av CO2 per produsert enhet på norsk sokkel er omtrent halvparten av verdensgjennomsnittet. Men vi må strekke oss stadig lengre. Norsk olje- og gassnæring arbeider derfor med et veikart for å sikre lave utslipp og høy verdiskaping på norsk sokkel, sier Schjøtt-Pedersen.