Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Viktig med et forsvarlig lønnsoppgjør

Samlet sett er kravet fra Industri Energi skyhøyt over det som er innenfor et forsvarlig og ansvarlig lønnsoppgjør for oljeservicesektoren.

Oljeservicearbeiderne som streiker har en høy lønn sammenlignet med hva ansatte i resten av samfunnet har. De oljeserviceansatte, som det er blitt forhandlet for, har en samlet årslønn på 825.000 kroner inkludert alle tillegg.

Dessverre har lavere oljepris og nedgangen i investeringene på norsk sokkel, ført til at oljeleverandørbedriftene har fått en sterkt svekket økonomi og redusert lønnsevne. Mange tusen har mistet arbeidet sitt.

Moderasjon var viktig da Norsk Industri og Fellesforbundet i april i år ble enige om rammen i frontfagsoppgjøret*. Rammen for årslønnsveksten i 2016 ble anslått til 2,4 prosent.

Norsk olje og gass har tilbudt Industri Energis medlemmer på oljeserviceavtalen en økning i årslønnen på 13.644 kroner. Det gir en årslønnsvekst på 2,4%. Industri Energi takket altså nei til et tilbud på nivå med frontfaget.

Kravet fra Industri Energi er at de skal ha 16.193 kroner økning i årslønnen. I tillegg vil de allerede fra 1. januar 2017 ha ytterligere 12.000 kroner som skal utbetales som generelt tillegg. Det samlede kronekravet fra Industri Energi er dermed på 28.193 kroner – pluss heving i skiftgodtgjørelser.

Til sammenligning:

  • Borearbeiderne i sokkeloppgjøret godtok et tillegg på 12.971 kroner.
  • Borearbeiderne i riggoppgjøret godtok et tillegg på 3100 kroner.

Kontakt

Jan Hodneland, forhandlingsleder Norsk olje og gass, mobil +47 913 41 301
Kolbjørn Andreassen, kommunikasjonsansvarlig lønnsforhandlinger, Norsk olje og gass, mobil +47 952 82 808

*Frontfagsmodellen: Er en bærebjelke for samordning av lønnsdannelse i Norge. Den sier at utviklingen i den konkurranseutsatte industrien skal bestemme lønnsveksten i andre sektorer. Dette er viktig fordi man unngår et uheldig kappløp mellom ulike arbeidstakergrupper som gir for høy lønnsvekst, og dermed truer sysselsettingen.