Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Derfor kan olje- og gassindustrien bidra til en lykkelig fremtid

Kaj-Ove Skartun har arbeidet i olje- og gassbransjen i 20 år. Her skriver han om noen av utfordringene og mulighetene som ligger i næringen.

MULIGHETER: På norsk sokkel ligger det ennå store verdier. Olje- og gassnæringen har fortsatt en lang fremtid. Foto: Statoil

Det har skjedd en markant endring i mediebildet rundt norsk olje- og gassnæring de siste årene. I dag blir industrien uglesett. Arbeidsplassene og inntektene fra denne industrien kommer helt i bakevja på grunn av utfordringene vi har rundt klimapåvirkning og mål om en bærekraftig utvikling.

Vi ønsker alle å bidra til en bærekraftig utvikling, men det er viktig å ha en realistisk oppfatning av hvilke energiressurser verden trenger for å kunne eksistere. Likevel er det absolutt slik at de aller fleste av oss som jobber i olje- og gassnæringen er genuint opptatt av fremtiden til kommende generasjoner.

Debatten rundt næringen vår fremstår som svart-hvit. Det hadde vært mer ryddig for alle om nyansene rundt det vi holder på med kom klarere frem. Politikerne må også være tydelige på hvorfor vi driver med olje og gass på norsk sokkel, og hvordan vi fortsatt skal gjøre det i et langsiktig perspektiv. I dag har røstene fra mindre særinteresser fått altfor stor plass i mediebildet. Og snakker du opp virksomheten blir du plutselig ansvarlig for at klimaet endrer seg.

Det snakkes mye om en rask overgang til fornybar energi. Vi vil utvilsomt se en kraftig vekst innenfor den sektoren, ettersom den begynner å bli lønnsom selv uten subsidiering, men det er mange områder der denne grønne energien ikke vil kunne være en erstatter.

Jeg tror folk flest i Norge er positive til virksomheten som drives på sokkelen. Særlig om de ser på hvordan landet har utviklet seg de siste 50 årene.

Teknologiutvikling vil utvilsomt være bærebjelken i overgangen til mer klimanøytral virksomhet. Her ser vi allerede at mange norske selskaper, innenfor olje- og gassvirksomhet, viser at de er en del av løsningen – ikke bare problemet.

I mitt selskap jobber vi blant annet mye med vindteknologi og CO2-lagring. Kanskje vil vi om noen år klare å produsere helt utslippsfri hydrogen-gass fra norske gassplattformer. Hydrogenet kan igjen utnytte infrastruktur som allerede er bygget og sendes i rør direkte til forbrukerne rundt i Europa. Dette er også noe det jobbes med i dag, men det skrives lite om det.

Politikerne må begynne å snakke opp virksomheten igjen. De må se etter vinn-vinn-situasjoner for klimaet og industrien.

Olje- og gassindustrien er kapitalsterk og har helt klart ressurser som kan bidra til en lykkelig fremtid for landet.

Kaj-Ove Skartun har jobbet i olje- og gassbransjen i 20 år og er i dag ledende subseaingeniør i Statoil. I desember vant han Norsk olje og gass' store oljequiz på Facebook.

Video: Oljens betydning for Norge