Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde
Foto: Øyvind Torjusen/Statoil

Fersk rapport: Dette betyr olje og gass for Norge

Hver sysselsatte i olje- og gassindustrien skaper verdier for over sju millioner kroner – årlig. Det er ett av funnene i rapporten «Historisk verdiskaping fra Norges naturressurser».

Der har Oslo Economics blant annet konkludert med at petroleumsnæringen bidro med 14,4 prosent av landets totale verdiskaping, og at 233 milliarder kroner av statens inntekter kom fra olje og gass i 2016.

 – Nesten hele samfunnsdebatten dreier seg om hvordan vi skal dele godene og i veldig liten grad om hvordan vi skal skape verdiene. I den grad det gjøres, er det mye snakk om hva vi skal finne på av nye ting. Det er viktig, men har vi glemt hva Norge er? Norge er blitt et av verdens rikeste land fordi vi har noen unike naturressurser og bestemt oss for å gjøre bruk av dem, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass.

Les rapporten: «Historisk verdiskaping fra Norges naturressurser»

I 2016 var rundt 52.000 nordmenn (to prosent) direkte sysselsatt i olje- og gassnæringen, om lag 250.000 (ni prosent) indirekte sysselsatt, ifølge rapporten fra Oslo Economics. Samtidig er olje og gass Norges desidert viktigste kilde til eksportinntekter.

Veivalg

Olje- og gassnæringen har vært så lønnsom at Norge har kunnet bygge opp verdens største statlige investeringsfond, med 7.600 milliarder kroner på bok, 1,4 millioner kroner for hver nordmann. Dette har gitt grunnlag for velferden i landet.

– Vi kan velge å gjøre bruk av naturressursene, og med det sikre den norske befolkningen høyt velstandsnivå. Eller vi kan velge å ikke gjøre det. Men da velger vi oss et lavere velstandsnivå, sier Schjøtt-Pedersen.

Direkte: Følg Norsk olje og gass' årskonferanse her

#veivalg