Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Omstilling gjennom petroleumsvirksomheten

- Det er gledelig å se at regjeringen anerkjenner olje- og gassindustriens avgjørende betydning for norsk økonomi og næringsliv, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

I dag la regjeringen frem sin første industrimelding siden 1981. Det er positivt at regjeringen fastslår at petroleumsindustrien vil ha stor betydning for norsk økonomi og næringsliv i lang tid fremover.

Norsk industri skal omstilles, men det er da avgjørende viktig at man ikke struper den industrien som er den største bidragsyteren til velferden. Det er også positivt at det pekes på den innovasjonen og teknologiutviklingen som overføres fra olje- og gassnæringen til andre industrier. Særlig leverandørindustrien løftes frem i den sammenhengen.

- Petroleumsindustrien, og særlig leverandørindustrien, har gjennom målrettet innsats tatt ledende posisjoner i markedet, nasjonalt så vel som internasjonalt, sier Schjøtt-Pedersen.

I industrimeldingen heter det:
"Utvinning på norsk sokkel har krevd innovasjon, og bedriftenes evne til nyskaping over tid har lagt grunnlaget for en høykompetent og internasjonalt konkurransedyktig leverandørindustri. Krevende operasjoner på norsk sokkel har gitt leverandørbedriftene erfaring fra operasjoner på dypt vann og i værharde områder. Leverandørindustrien har på denne måten utviklet en unik kompetanse og blitt verdensledende innenfor blant annet seismikk, undervannsproduksjonssystemer, boreutstyr og servicefartøy. Dette er kompetanse som kan være verdifull i arbeidet med å tilrettelegge for ny industri."

Les meldingen i sin helhet her.