Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Statoil med ambisiøst klimaveikart

Selskapet skal kutte CO2-utslipp per produserte fat med 20 prosent innen 2030.

 Når Statoil i dag legger frem sitt klimaveikart, går de i bresjen for å styrke næringens klimaposisjon.

"Som en del av veikartet innfører Statoil et nytt porteføljemål for CO2-utslipp per produserte fat på 20 % reduksjon innen 2030 fra 10 til 8 kg, noe som er godt under gjennomsnittet i bransjen. Dette vil ytterligere styrke Statoils stilling som industriledende på klimaresultater.", skriver selskapet på sine hjemmesider. Dette tilsvarer at CO2-utslippene fra Statoils globale virksomhet skal reduseres med tre millioner tonn per år innen 2030.

– Det er svært gledelig at Statoil som den største aktøren på norsk sokkel setter seg ambisiøse mål. Dette gjelder både ved å gjennomføre tiltak som reduserer klimagassutslipp fra norsk sokkel og at de investere stort i fornybar energi og lavkarbonteknologi, sier Hildegunn T. Blindheim, klimadirektør i Norsk olje og gass.

Tidligere har en samlet norsk petroleumsindustri gått sammen om et felles veikart med konkrete ambisjoner på å gjennomføre tiltak som reduserer klimagassutslipp i årene fram til 2030, og Statoil tar ansvar for 80 % av dette målet.

 – For å nå verdens klimamål må alle sektorer redusere utslipp og bruke energi mer effektivt. Norsk oljebransje har blant de laveste utslippene i verden, men må også effektivisere driften og redusere klimagassutslipp ytterligere i årene som kommer, sier Blindheim.

 Dette er hovedtiltakene i Statoils klimaveikart
Bygge en olje- og gassportefølje med høy verdiskapning og lavere karbonutslipp

 • Redusere CO2-utslipp med 3 millioner tonn per år innen 2030, sammenlignet med 2017
 • Porteføljens karbonintensitet på 8 kg CO2 per fat innen 2030
 • Metanutslipp fra den norske gassverdikjeden under 0,3 %
 • Eliminere rutinemessig fakling innen 2030

Skape en betydelig industriell posisjon innen nye energiløsninger

 • Nye energiløsninger kan potensielt utgjøre 15-20 % av investeringene innen 2030
 • Opp mot 25 % av forskningsmidlene til nye energiløsninger og energieffektivisering innen 2020
 • Investere 200 millioner USD gjennom vårt New Energy Ventures-fond
 • Partner i OGCI Climate Investment-fondet på 1 milliard USD

Ansvar og samarbeid

 • Fortsatt støtte til karbonprising og andre kostnadseffektive energi- og klimapolitiske tiltak
 • Minimum intern karbonpris på 50 USD per tonn CO2
 • Klimarisiko og -resultater en del av strategi, insentiver, rapportering og beslutningstaking
 • Forsterke klimatiltak gjennom samarbeid med leverandører, kunder, myndigheter og andre energiselskaper. 

Kilde: Statoil.