Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Ingen sammenheng mellom kostnadskutt og hendelser

En ny rapport fra Menon Economics har analysert hvorvidt kostnadskutt øker sannsynligheten for arbeidsulykker.

I løpet av det siste året har en eventuell sammenheng mellom kostnadskutt og sikkerhet vært mye diskutert. For å forstå spørsmålene som stilles og drøfte problemstillingen på en skikkelig måte ønsker næringen å se på faktaene.

- Rapporten fra Menon Economics viser oss at det ikke er en direkte sammenheng mellom kostnadskutt og hendelser på sokkelen. Når det er sagt, er vi opptatt av å kontinuerlig jobbe for å bedre sikkerheten. Vi er bevisste på at alle endringer har et risikopotensial og at det er viktig å forsikre oss om at vi forstår og håndterer den risikoen på en god måte slik at endringene ikke forårsaker uønskede hendelser Det både skal være trygt, og oppleves som trygt å dra på jobb i vår næring, sier viseadministrerende direktør Knut Thorvaldsen i Norsk olje og gass.

Andre næringer

Rapporten har gjennomgått Petroleumstilsynets hendelsesrapporter i perioden 2007-2017 og analysert hvor i virksomheten de største kostnadskuttene er gjort. Det er også vurdert sannsynligheten for at disse kuttene har bidratt til lavere sikkerhet.

I tillegg er det sett på sammenhengen mellom kostnadskutt og sikkerhet i andre næringer.

- At det ikke er sammenheng mellom kostnadskutt og økning i uønskede hendelser ser vi også fra andre næringer. Vi er opptatt av å jobbe kontinuerlig med sikkerhet samtidig som vi fortsetter effektiviseringsarbeidet. Disse to kan og må gå hånd i hånd, sier Thorvaldsen.

Les rapporten her

Kontaktperson: 
Informasjonssjef Maiken Ree, tel 977 55 002