Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Mekling med Lederne

Fredag er det mekling med Lederne. Den kommer som følge av at forbundet ikke godtok tilbudet fra Norsk olje og gass og brøt forhandlingene på Sokkelavtalene som fant sted 22. og 23 mai.

MEKLING: Partene møttes hos Riksmekleren fredag. Mekler er Mats Wilhelm Ruland.

Dette er tariffavtaler for de som arbeider offshore for oljeselskapene og ansatte innen forpleining og boring.

Under forhandlingene ble det oppnådd enighet med det største fagforbundet, Industri Energi, om en økning av satsene i lønnsmatrisen på 12.500 kroner i tillegg til andre, mindre justeringer. Det er i tråd med rammen på 2,4 prosent som ble avtalt sentralt mellom NHO, YS og LO tidligere i vår.

For det nest største fagforbundet, Safe, er forhandlingene avsluttet.

- Næringen er fremdeles inne i en tid med store oljepris- og kostnadsutfordringer, og de store omstillingene som er i gang må gjenspeiles i årets lønnsoppgjør. Vi håper at vi i meklingen kan komme til enighet med Lederne, sier forhandlingsleder Jan Hodneland i Norsk olje og gass.

Lederne har rundt 13 prosent (983 medlemmer) av det totalt antall organiserte (7343) som er omfattet av sokkelavtalene. Lederne har varslet plassfratredelse for totalt 106 medlemmer fordelt på fem installasjoner: (Operatør i parentes)

Draugen (A/S Norske Shell): 25 medlemmer
Goliat (Eni Norge): 28 medlemmer
Gudrun (Statoil): 16 medlemmer
Oseberg Øst (Statoil): 17 medlemmer
Kvitebjørn (Statoil): 20 medlemmer

Produksjonen til Valemon vil også bli rammet,

Alle disse installasjonene må stenge ned produksjonen hvis det blir konflikt. Totalt innebærer det et daglig produksjonstap på 443.500 fat oljeekvivalenter. En eventuell streik kan tidligst iverksettes fra søndag.

Kontakt
Kolbjørn Andreassen, kommunikasjonsansvarlig lønnsforhandlinger, mobil +47 952 82 808