Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Norsk olje og gass undertegner ny avtale om NOx-fond

Norsk olje og gass er én av 15 næringsorganisasjoner som i dag har undertegnet en ny avtale med regjeringen om utslippsreduksjon av nitrogenoksider (NOx).

NOX-FOND: Hildegunn T. Blinheim signerer i dag på vegne av Norsk olje og gass en ny avtale om NOx-fond.

I stedet for å betale avgift til staten for sine NOx-utslipp, betaler oljeselskapene medlemsavgift til Næringslivets NOx-fond. Fondet skal igjen gi støtte til utslippsreduserende tiltak hos virksomhetene som er tilsluttet fondet.

– Et slikt fond er en kostnadseffektiv og god måte å redusere utslipp av helse- og miljøskadelige gasser og vil bidra til at Norge når sine utslippsmål. Olje- og gassindustrien jobber også aktivt for å finne gode tiltak som reduserer utslipp, sier klimadirektør Hildegunn T. Blindheim i Norsk olje og gass.

Den nye miljøavtalen har en varighet på åtte år fra 2018, og er den tredje i rekken av avtaler hvor næringslivet forplikter seg til å redusere sine NOx-utslipp. Avtaleparter er staten ved Klima og miljødepartementet og 15 næringsorganisasjoner som representerer virksomheter som omfattes av avgiften på utslipp av NOx. De enkelte virksomhetene får fritak for betaling av avgift ved å slutte seg til miljøavtalen. De forplikter seg samtidig til å redusere sine utslipp, skriver Regjeringen på sine hjemmesider.