Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

40 år med stabile gassleveranser

I dag er det 40 år siden starten på det norske gasseventyret. Norsk gass sørger i dag for at over 100 millioner europeere får varme, lys og varmt vann. 

8. september 1977 ble gassrørledningen Norpipe satt i drift, og markerte startskuddet for eksport av gass fra norsk sokkel til europeiske forbrukere.

40-års jubileet ble behørig markert ved Gasscos energiseminar i Emden torsdag kveld.  Til stede var representanter fra norske og tyske myndigheter, industrien og akademia.

- For mange nordmenn er naturgass noe abstrakt og fjernt fra dagliglivet. Men for mer enn 100 millioner europeere er norsk gass en viktig del av dagliglivet, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass.

-  Naturgassen fra Norge forsyner europeerne med energi til varme og lys, og gass til å lage mat. Hele 98 prosent av norsk naturgass blir eksportert til EU-land, sier Schjøtt-Pedersen.

I tidlige dager av norsk petroleumsproduksjon ble gass sett på som lite verdifullt og et biprodukt.

Naturgass har etter hvert vist seg å være svært viktig og verdifullt for Norge. 2010 var året Norge produserte mer gass enn olje. Og i 2015 passerte gass eksportverdien av olje.

Naturgass blir også mer og mer viktig for å nå de globale klimamålene. Flere EU-land har satt i gang omlegginger fra bruk av sterkt forurensende kull og ønsker å bruke mer naturgass.

Storbritannia er i full sving med en slik omlegging, og i april 2017 hadde landet sin første kullfrie dag sien 1883. Dette var mulig fordi de brukte naturgass i stedet. På denne dagen kom 53 prosent av den britiske elektrisitetsproduksjonen fra naturgass, sammen med vind-, sol- og atomkraft.

Fakta:

  • Gassco er operatør for den norske gassinfrastrukturen på 8800 kilometer, inkludert prosessanlegg i Norge og mottaksterminaler i Tyskland, Belgia, Frankrike og Storbritannia.
  • 8. september 1977 ble gassrørledningen Norpipe satt i drift. Den 440 kilometer lange gassrørledningen Norpipe går fra Ekofisk-feltet til Gasscos mottaksterminal for norsk gass i Emden i Tyskland. Røret har en diameter på 36 tommer. I 1985 ble Norpipe-systemet koblet til Statpipe.
  • Til sammen 40% av norsk gasseksport går til Tyskland. Disse fordeles over rørledningene Europipe 1, Europipe 2 og Norpipe. Med rundt 45 milliarder standard kubikkmeter gass per år er leveransene stabile og høye.
  • 24. mai 2016 ble en ny mottaksterminal for norsk gass åpnet offisielt i Emden. Den nye mottaksterminalen erstatter Norsea Gas Terminal (NGT), som ble satt i drift i 1977 i forbindelse med utviklingen av Ekofisk-feltet. Emden-terminalen mottar en betydelig andel av norske gassforsyninger til Tyskland via Norpipe-rørledningen.
  • I 2016 ble det satt ny norsk eksportrekord til Europa. Innen Gasscos operatørskap ble det transportert 108,5 milliarder standard kubikkmeter gass (sm3) fra norsk sokkel til Tyskland, Belgia, Frankrike og Storbritannia.
  • Totalt er det produsert 2270 milliarder standard kubikkmeter gass på norsk sokkel siden september 1977.