Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde
Foto: Tom Haga

Bred enighet om HMS-arbeidet

Rapporten fra den partssammensatte arbeidsgruppen som har vurdert helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i petroleumssektoren, ble 29. september overlevert til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

- Det er gledelig at det er bred enighet om at regimet for oppfølging av helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i norsk petroleumsvirksomhet i hovedtrekk er velfungerende og bør videreføres. Det er viktig at arbeidsgruppen slår fast at det er et høyt nivå på helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i norsk petroleumsvirksomhet, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass.

Norsk olje og gass mener rapporten gir et godt grunnlag for det videre arbeidet med den varslede stortingsmeldingen om HMS i petroleumssektoren.

- Norsk olje og gass ser det som en ambisjon at norsk petroleumsvirksomhet skal være verdensledende på helse, miljø og sikkerhet. Vi støtter konklusjonene i rapporten, og er innstilt på å samarbeide godt med de andre partene om den videre oppfølgingen, sier Schjøtt-Pedersen

Les hele rapporten her.  

Kontaktpersoner: 

Administrerende direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, tel: 916 21 215

Viseadministrerende direktør Knut Thorvaldsen, tel: 952 99 247