Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde
Foto: Øyvind Knoph Askeland

Økt oljeproduksjon gir mindre velferdskutt

Årets statsbudsjett viser at en aktiv olje- og gassnæring er nødvendig for å redusere gapet mellom utgifter og inntekter i årene fremover.

– Produksjon av olje og gass i Norge er avgjørende for å lette omstillingene, og unngå kutt i viktige velferdsordninger, sier administrerende direktør i Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Det er nødvendig å ruste oss til utfordringene som kommer for norsk økonomi som følge av økte utgifter til en aldrende befolkning.

– Budsjettforslaget viser hvor viktig det er at vi klarer å holde oppe inntektene fra olje- og gassvirksomheten. Selv små endringer i produksjonen vil ha stor betydning for hvor store endringene må være på andre områder, sier Schjøtt-Pedersen.

En analyse fra Oslo Economics viser at med bare 10 prosent høyere oljeproduksjon enn det regjeringen foreløpig har lagt til grunn, vil behovet for å kutte på andre områder i 2040 kunne reduseres med hele 28 prosent. Alternativet er å øke skatter, øke produktiviteten eller å arbeide mer. 

Forventer at partiene holder ord
Regjeringens anslag for oljeinntekter i statsbudsjettet 2018 (netto kontantstrøm) er 183 milliarder kroner. Store oljeinntekter må ikke tas for gitt. Tilgang til nytt areal og stabile rammebetingelser er avgjørende for å opprettholde oljeinntektene de kommende årene.

– I forkant av valget ga partier, som representerer et bredt flertall i det nyvalgte Stortinget, løfte om at de vil sikre stabile rammebetingelser for oljenæringen. Nå forventer vi at de holder ord. Næringen trenger forutsigbarhet for at norsk sokkel skal være attraktiv og bidra med store inntekter til fellesskapet, sier Schjøtt-Pedersen.

Schjøtt-Pedersen mener stabile rammevilkår og tildeling av nytt areal er særlig viktig. 

– Norsk sokkel har vært kjennetegnet av stabilitet. Det har gjort norsk sokkel konkurransedyktig. Derfor er det grunn til bekymring når enkelte tar til orde for å endre rammevilkårene og stanse praksisen med stabil tilgang til nytt areal. Slike endringer ville ha alvorlig virkning på norsk økonomi framover, sier Schjøtt-Pedersen.

***

For ytterlig kommentar fra Schjøtt-Pedersen, kontakt:
Benedicte Solaas, tlf: (+47) 952 51 678

Pressetelefon: (+47) 482 28 444