Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Kommentar til arbeids- og sosialkomiteens avgivelse i saken om flerbruksfartøy

Norsk olje og gass ser det som svært positivt at Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre avviser forslaget om at Stortinget skulle vedta forskriftsendring om å utvide arbeidsmiljølovens virkeområde til såkalte "flerbruksfartøy" på norsk sokkel. 

– Forslaget ville vært sterkt kostnadsdrivende og kunne medført utsettelse av store og viktige utbyggingsprosjekter for Norge. Norsk olje og gass vil fremheve viktigheten av at maritim virksomhet fortsatt må reguleres etter maritimt lovverk, sier administrerende direktør i Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen. 

Norsk olje og gass har merket seg at forslagsstillerne Arbeiderpartiet og SV delvis har hørt på de vesentlige innvendingene som har vært fremsatt i løpet av stortingsbehandlingen, og går inn for at regjeringen i samarbeid med partene i arbeidslivet skal utrede saken nærmere.

Norsk olje og gass er innstilt på å delta konstruktivt i dette trepartssamarbeidet.

For ytterligere kommentarer, kontakt:
Tommy Hansen, direktør for næringspolitikk og kommunikasjon, tlf: 90958450