Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Økt produksjon – lavere utslipp

Utslippene av CO2 per produserte enhet går ned på Norsk sokkel, i et år der den totale produksjonen øker. Norsk sokkel befester med dette sin posisjon i verdenstoppen med lave utslipp.

Fersk rapport: Norsk olje og gass' Miljørapport 2017 viser at utslippene på norsk sokkel går ned. Foto: Harald Pettersen/ Statoil

I 2016 var samlet CO2-utslipp fra norsk sokkel om lag 13 millioner tonn - noe lavere enn utslippene i 2015. Hovedårsakene til at utslippene går ned er reduserte utslipp fra produksjonen og lavere leteaktivitet, viser Miljørapport 2017 fra Norsk olje og gass.

I verdenstoppen
Samtidig har den totale produksjonen på sokkelen økt. Dette er både på grunn av oppstart av nye felt som Goliat og Edvard Grieg samt økt produksjon på enkelte felt. Utslippene fra nye felt er relativt sett lavere enn utslipp fra eldre felt. Lavere utslipp kombinert med økt produksjon fører til redusert utslipp av CO2 per produserte enhet (CO2-intensiteten) på norsk sokkel.
Tall fra International Association of Oil & Gas Producers (IOGP) har tidligere vist at CO2-utslipp per produserte enhet på norsk sokkel ligger på om lag halvparten av verdensgjennomsnittet. En ny rapport fra Rystad Energy bekrefter tallene: Norsk sokkel er i verdenstoppen når det kommer til lave klimagassutslipp.

Unik rapportering
Hvert år legger Norsk olje- og gass frem sin miljørapport som viser detaljert rapportering av utslipp til luft og sjø fra olje- og gassnæringen. Dette er unikt i verdenssammenheng.

– Vi mener at en åpen og troverdig rapportering av utslippstall er en forutsetning for åidentifisere og gjennomføre de mest effektive tiltakene for å nå klimamålene Norge og verden har satt seg. Norske myndigheter bør bidra til å fremme bedre utslippsrapportering, for å styrke internasjonal statistikk over klimagassutslipp fra alle lands petroleumsaktivitet, sier Hildegunn T. Blindheim, direktør for miljø og klima i Norsk olje og gass. Hun legger vekt på at norsk olje- og gassnæring er blant de aller beste i verden på å rapportere utslipp.

– Det er svært få oljeproduserende land som legger frem like helhetlige og detaljerte utslippstall. En slik åpenhet er avgjørende for å kunne måle utvikling og grad av måloppnåelse, sier Blindheim.

Reduserte utslipp til sjø
Også utslipp til sjø reduseres i 2016, som i hovedsak består av utslipp fra boring av brønner og produsert vann. Produsert vann er vann som kommer opp fra reservoarene sammen med oljen. Utslipp av produsert vann lå i 2007 på 160 millioner Sm3. I 2016 utgjorde det samlede utslippet 138 millioner Sm3.  

Det samme gjelder totalt antall utilsiktede utslipp av olje, som generelt gått nedover de siste 20 årene, og har vist en tydelig nedadgående trend etter 2008. I 2016 var det 39 hendelser som medførte utslipp av råolje, mot 47 hendelser i 2015.

– Dette viser at det langsiktige sikkerhetsarbeidet på norsk sokkel virker, der forebyggende tiltak mot utilsiktede hendelser prioriteres høyt, sier Blindheim.

Her kan du lese hele Miljørapport 2017.

For mer informasjon:

Direktør for klima og miljø Hildegunn T. Blindheim, tlf: 928 23 781

Kommunikasjonsrådgiver Einar Fannemel, tlf: 41630070