Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Positive til utlysningen av nytt areal

- Det er svært viktig for Norge at nytt leteareal for olje og gass tildeles. Norsk olje og gass er positive til at regjeringen nå lyser ut 102 blokker gjennom 24. runde, sier administrerende direktør, Karl Eirik Schjøtt- Pedersen.

I dag kunngjorde regjeringen utlysningen av 24. konsesjonsrunde, som er et viktig bidrag til den langsiktige verdiskapingen på norsk sokkel.

- Utlysningen av nytt areal vil bidra til at Norge kan opprettholde sin produksjon av olje og gass til verden. Nye funn gir enorme verdier for det norske samfunnet, sier Schjøtt-Pedersen.

Store ressurser i nord
Norsk olje og gass mener det er svært positivt at regjeringen på denne måten legger til rette for videre utforskning av den norske sokkelen. Oljedirektoratet sine analyser viser at betydelige deler av de uoppdagede ressursene ligger i Barentshavet.

- Det har i lang tid vært aktivitet i Barentshavet og vi har allerede to felt i produksjon. Olje- og gassindustrien har tidligere vist at det er fullt mulig å gjennomføre både leteaktivitet og produksjon i sameksistens med andre næringer, og der vi tar de nødvendige hensyn til miljø og liv i og på havet.

Ny aktivitet og tilgang til nytt areal er en forutsetning for langsiktig utvikling av Norges viktigste næring og vil gi ringvirkninger over hele landet og bidra til betydelige inntekter i lang tid fremover.

For ytterligere kommentarer:
Tel: +47 482 28 444