Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Eksperter spår oljeopptur

Selv i 2016, med historisk lav oljepris, var statens direkte inntekter fra petroleumsutvinning like høye som fra alle andre næringer til sammen. Og nå tar det av igjen.

- De fleste kommentatorer som har sett nedgangen i oljesektoren som en permanent tilstand og ikke forstått at det var en midlertidig konjunkturnedgang, har bommet, skriver Petter Osmundsen, professor i petroleumsøkonomi ved Universitetet i Stavanger og Atle Blomgren, seniorforsker ved IRIS Samfunnsforskning, i en kronikk i Aftenposten. 

De mener mange analytikere bommet fordi de ikke tok høyde for at oljebransjen gjorde store omstillinger når oljeprisen falt.

Nå spår de at Olje-Norge vil ta av igjen.

Enestående posisjon
Osmundsen og Blomgren er klar på at oljenæringen er den soleklart viktigste næringen for Norge.
De sammenligner blant annet petroleumsnæringen med fisk og havbruk, og slår fast at til tross for toppnotering for lakseprisen og bunnotering for oljeprisen ga petroleum fortsatt 18 ganger så høy inntekt til staten som summen av oppdrett, villfisk og landbruk.

Mørke skyer
Osmundsen og Blomgren er likevel tydelig på at alt ikke er positivt for næringen. De påpeker at leteaktiviteten er for lav og at andre land, som Storbritannia  og USA, har gitt betydelige skattelettelser for å øke aktiviteten på deres sokkel.

De advarer om at aktivitet ikke skjer av seg selv, men at det er avgjørende med god arealtilgang og konkurransedyktige skattebetingelser.