Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde
FOTO: Salmar

- Olje- og gassnæringens evne til innovasjon er god

Nordmenn flest ser positivt på petroleumsnæringens evne til innovasjon og teknologiutvikling. Det viser en spørreundersøkelse fra Kantar TNS.

Halvparten (49 prosent) av de spurte mente at næringens evne var utmerket eller veldig bra. Hele 82 prosent av de spurte svarte at næringens evne var god. Bare 5 prosent mente at næringens evne var for dårlig.

Tilpasningsdyktig og fremtidsrettet
Resultatene i undersøkelsen overrasker ikke administrerende direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass.

- Norsk olje- og gassnæring er den viktigste drivkraften for innovasjon og teknologiutvikling i det norske samfunnet. Vår petroleumsindustri har utviklet seg hele tiden gjennom de 50 årene virksomheten har drevet på norsk sokkel. Den er avansert, tilpasningsdyktig og framtidsrettet, sier Schjøtt-Pedersen.

Inntrykket av næringens evne til innovasjon og teknologiutvikling er godt i hele landet. Ikke overraskende er det rogalendingene som har best inntrykk. Her mener hele 86 prosent at den er god og bare fire prosent mener den er for dårlig. Befolkningen i Oslo er mest kritisk, her mener 75 prosent at innovasjonsevnen er god og 8 prosent mener den er for dårlig.

En del av fremtiden
Petroleumsnæringen bidrar også med teknologioverføringer og kunnskap som har stor betydning for andre deler av samfunns- og arbeidslivet. Det er en god illustrasjon på hvordan oljebransjen har betydning for utviklingen langt utover næringen i seg selv, mener Schjøtt-Pedersen.

Les Teknologioverføringsrapporten her.

- I tillegg jobber vi for å finne nye løsninger og ny teknologi, slik at vi skal nå målene i Parisavtalen. Vi skal bidra til, og ta vår del av jobben for å realisere et lavutslippssamfunn. Fordi vi er, og vil være, en del av framtiden, sier han.

Undersøkelsen viser også at menn generelt har et mer positivt inntrykk av olje- og gassnæringens evne til innovasjon og nytenkning enn det kvinner har. Hele 86 prosent av mennene mener næringen er god, mot 79 prosent av kvinnene. Kvinnene er derimot ikke mer skeptiske enn menn, bare tre prosent av kvinnene mener næringen er for dårlig på innovasjon, sammenlignet med fire prosent av mennene.

Alle aldersgrupper har stor tiltro til næringen, men det er i gruppen 45-59 år hvor tiltroen er høyest. Her svarer hele 88 prosent at næringen er god på innovasjon og teknologiutvikling.
Også blant de under 30 år er holdningen positiv. 75 prosent av de unge mener næringen er god på innovasjon kun seks prosent mener at næringen er dårlig på innovasjon.

På oppdrag fra Norsk olje og gass stilte Kantar TNS 5221 personer spørsmålet "Hva synes du om olje- og gassnæringens evne til innovasjon og teknologiutvikling?" 

Utmerket

13 %

Veldig bra

37 %

Bra

32 %

 Sum

82 %

Akseptabel

13 %

Dårlig

5 %