Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde
Helge Hansen

Bergensprosjekt skal sikre rekruttering

Bergen Næringsråd tar opp kampen for å sikre rekruttering til energinæringene.

Norsk olje og gass arrangerte torsdag dialogmøte mellom næringslivet, politikerne og utdanningsinstitusjonene i Bergen og Hordaland. Selv om gjennomgangstonen bærer preg av økt optimisme, blir det satt fokus på at søknadstallene til petroleumsrettede utdanninger har falt kraftig de siste årene.

– Vi må snakke til de unge, og få fram budskapet på deres premisser, sier Atle Kvamme i Bergen Næringsråd.

Derfor har Ressursgruppe Energi i Næringsrådet sammen med næringslivsaktører i Hordaland satt i gang et prosjekt der man skal finne arenaer til å formidle hvordan petroleumssektoren og deres leverandører er den største kompetanse- og rekrutteringsbasen for for nye energiløsninger.

– Målet med prosjektet er blant annet å gi korrekt informasjon om energibransjen betydning for Vestlandet og Norge og bidra til økt rekruttering til bransjen gjennom konkrete tiltak hos utdanningsinstitusjonene, sier Kvamme.  

Statoil, Aker Solutions, GCE Subsea, CCB, NPF, Høgskulen på Vestlandet og AIbel er blant dem som er med på å finansiere prosjektet.  

Unge er opptatt av å få jobb

– Vi må ikke svartmale grunnene til at søkertallene faller. Den viktigste årsaken er at man i nedgangsperioden fryktet å ikke få jobb når man er ferdig med utdanningen sin, sier Helge Dahle, dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet på UiB. 

 I den forbindelse kommer plassjef for Statoil i Bergen, Gunnar Nakken, med et oppløftende budskap. 

– Vi er en bransje i stor endring, og vi vil alltid ha behov for å tiltrekke oss høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere. Vår aldersprofil tilsier at i 2030 vil halvparten av dagens ansatte ha gått av med pensjon, som betyr at vi trenger å ansette flere, sier Nakken. 

Statoil skal i 2018 blant annet ta inn 150 nye lærlinger, 250 sommerstudenter, og 150 graduates.

– Det er viktig at ungdommen fortsetter å velge yrkesfag, vi vil ha et stort behov for fornying av arbeidsstyrken i årene framover, sier Nakken.