Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Nordlendingene har stor tro på fremtidsutsiktene i nord

Nord-Norge har fått store ringvirkninger fra olje- og gassutbygginger, og nesten 80 prosent av nordlendingene har tro på næringens fremtidsutsikter.

- Skarv og Norne har allerede bidratt til å etablere Helgeland som en petroleumsregion. Nå kommer Aasta Hansteen. Fremtiden er lys for hele Nord-Norge, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass.

Store verdier til nord
Leverandørbedriftene i Nordland og Sør-Troms har levert for 1.141 millioner kroner til Aasta Hansteen og Polarled. Det vil også ha en sysselsettingseffekt på over 860 årsverk.

- Olje og gass vil kunne forandre hele Nord-Norge på samme måte som Stavangerregionen. Det ser folk, og derfor sier nesten 80 prosent av de spurte i Nord-Norge at de tror at næringen har middels eller gode fremtidsutsikter, sier Schjøtt-Pedersen.

Lys fremtid
Han peker på at 80 prosent av norske havområder nord for Polarsirkelen, og at Oljedirektoratet anslår at brorparten av uoppdagede olje- og gassressurser ligger i Norskehavet og Barentshavet.
- Det er boret 1.300 brønner i Nordsjøen, men bare 350 i Norskehavet og 150 i Barentshavet. Fremtiden er her oppe, sier Schjøtt-Pedersen.

Han mener olje og gass vil kunne forandre hele Nord-Norge.
- I 2015 var verdi av samlet industrieksport utenom olje og gass, fra Nord Norge 42,9 milliarder kroner i 2015. Samme år var eksportverdien av de tre olje- og gassfeltene som var i drift 44,2 milliarder, altså mer enn all annen industri til sammen. Nye felt er allerede bygget ut eller under utbygging, vi kan bare tenke oss hva det vil ha å si for landsdelen, sier Schjøtt-Pedersen.