Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde
Foto: Thor Nielsen/Gemini.no

Oljeforskning skal hjelpe hjertepasienter

Forskning fra olje- og gassnæringen brukes til å simulere hvilke hjerteoperasjoner som gir best resultat for pasienten.

Sigrid Kaarstad Dahl jobbet tidligere i Statoil – nå Equinor – med væskedynamikk, altså hvordan væsker flyter og beveger seg. Det er et helt avgjørende område når man skal få opp olje og gass og frakte det trygt til land.

Men Sigrid mente kunnskapen om hvordan forskjellige væsker flyter også kunne bli brukt på helt andre områder, som menneskekroppen. Og at menneskets hjerte- og blodsystem kan simuleres og forstås på samme måte som andre systemer med flytende væske.

- Først og fremst så ønsker vi å introdusere simuleringer inn i medisinfaget. De simuleringsverktøyene vi har i dag kan hjelpe til med diagnostikk, behandlingsplanlegging og oppfølgning, sier Kaarstad Dahl som til daglig jobber som forsker ved Sintef.

Simuleringsverktøyet CardioSim som hun og kollegene utvikler, har et stort potensial til å forutsi effekten av alternative behandlinger. På denne måten kan behandlingen i større grad skreddersys til den enkelte pasient. For pasienten kan dette føre til færre sykehusinnleggelser, mindre medisinering, økt livskvalitet og lavere dødelighet. For det offentlige vil det bety mindre utgifter og kortere ventelister.

Hun vil presentere forskningen på konferansen Pumps & Pipes Norway 2018 som avholdes på Sola Strand Hotel 17. og 18. oktober.

Kaarstad Dahl påpeker at mange andre fagfelt som møter lignende kompliserte utfordringer, som for eksempel fly og petroleumsnæringene, har brukt simuleringer i lang tid og at man ikke kan tenke seg å være uten.

- Det medisinske miljøet har vært helt utenfor denne utviklingen. Det er rart, for de fysiske prosessene i menneskekroppen kan jo også simuleres. Måten blodet flyter i årene og blir pumpet av hjertet kan simuleres på nesten samme måte som vi simulerer olje i pumper og rør, sier Kaarstad Dahl. Hun understreker at simuleringer ikke vil erstatte legenes kunnskap, men være et verktøy legene kan bruke når de skal ta beslutninger.

Sterke krefter
Hjertet til et voksent menneske er litt større enn en knyttneve og veier om lag 350 gram. I hard trening vil hvert kammer pumpe godt over 20 liter i minuttet – mye mer enn hva som kommer ut av en hageslange.

Hos en frisk person er hjertet og blodårene nærmest perfekt for å håndtere den sterke blodstrømmen, men ved en operasjon kan man endre måten blodet strømmer på. Det er disse blodstrømmene Kaarstad Dahl vil simulere. Da kan hun se hvordan operasjonene kan gjøres slik at man får riktig blodstrømmer i kroppen.


- Hvis en pasient skal få operert inn en hjerteklaff er det for eksempel mange forskjellige klaffer legene kan velge mellom. I en simulering kan vi se hvordan blodet strømmer over de forskjellige klaffene. Feil klaff kan for eksempel føre til blodpropp. Nå kan vi simulere hva som vil skje før vi gjør inngrepet, det vil gi legene objektive kriterier å basere beslutningen sin på, sier Kaarstad Dahl.
Hun sammenligner blodstrømmene med en elv, hvis man får en sterk strøm inn mot ett område over tid kan det bli slitasje eller skader i blodårene.

Faller mellom to stoler
Kaarstad Dahl er overbevist om at deres forskning har en lovende fremtid
- Vi har vist at det fungerer og at vi klarer å simulere. Nå håper vi å snart kunne kjøre pasientstudier, som er neste skritt for å få det inn som en del av behandlingen.

Uheldigvis møter Kaarstad Dahl på samme utfordring som nyskapende forskning ofte gjør, ingen vet helt hvor den hører hjemme og dermed er det vanskelig å få støtte.

- Dette er så nytt at det ikke passer inn i det norske finansieringssystemet. Mesteparten av pengene til helseforskning går til helseforetakene, og vi hører ikke inn under dem, sier Kaarstad Dahl.

Derfor håper hun at prosjekter som Pumps and Pipes kan bidra til ekstra oppmerksomhet rundt biomekanisk forskning.

- Med dagens datakraft kan datamaskiner og simuleringsverktøy bidra til å gjøre helsebehandlingen bedre. Det håper jeg å bidra til, konkluderer hun.

Se programmet til Pumps & Pipes Norway 2018 her.

Meld deg på konferansen her.

Norway Pumps & Pipes er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger, Stavanger Universitetssjukehus, forskningssenteret Iris (nå en del av Norce), den regional organisasjonen for næringsutvikling Greater Stavanger og flere bedrifter. Formålet er å fremme kompetanseoverføringer på tvers av fagfelt, og samle fagfolk og forskere innen olje og gass, medisin og akademia for å utveksle ideer og erfaringer. Samarbeidet startet i 2015, og fikk fem millioner kroner i støtte fra Helse- og omsorgsdepartementet. Åtte prosjekter har så langt blitt delfinansiert av Norway Pumps & Pipes. Konferansen er støttet av Norsk olje og gass.