Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

TFO: Sterk interesse for å lete etter olje- og gass

38 selskaper er interessert i å lete etter olje- og gass på norsk sokkel.

Interessen understreker at tilgang til areal er avgjørende for våre medlemsselskap, og at norsk sokkel er attraktiv.
- Olje- og gassnæringen er Norges desidert viktigste næring og vil i år gi Norge over 224 milliarder i inntekter. At interessen er stor har avgjørende betydning for både arbeidsplasser, statens inntekter og for velferd i Norge, sier administrerende direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Han trekker frem at utvidelsen av TFO-området i Norskehavet og Barentshavet var viktig fordi den kan gi nye funn som kan gjøre utbygging av felt og infrastruktur i Barentshavet og Norskehavet lønnsomt.

– Utvidelsen av TFO-området i Norskehavet og Barentshavet har gitt økt interesse. Dette vil gi mer aktivitet og store inntekter for Norge, noe som vil bidra til å sikre fremtidens velferdsstat. Her fortjener regjeringen ros, sier Schjøtt-Pedersen.

Svært lønnsom leting
Oljedirektoratets (OD) Ressursrapport Leting 2018 anslo at det er ca. 4000 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter som er uoppdaget på norsk sokkel, og at to tredjedeler av disse ressursene ligger i Barentshavet.

ODs tall viste også at leting på sokkelen er ekstremt lønnsomt for staten, som får inntil 3.000 kroner utover statens standard avkastningskrav på 7 prosent for hver 1.000-lapp som brukes på leting.
– Høy leteaktivitet er derfor viktig for hele Norge. For å opprettholde leteaktiviteten er tilgang til attraktivt leteareal helt nødvendig, sier Schjøtt-Pedersen.

TFO er en ordning med årlige tildelinger innenfor forhåndsdefinerte områder. Området utvides etter hvert som den geologiske kunnskapen i området økes. Hensikten med TFO-ordningen er å stimulere til rask og effektiv utforskning av norsk sokkel. Områdene som inngår i TFO-ordningen har lenge vært åpnet for petroleumsaktivitet.