Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde
Globus AI

Redder liv med oljekompetanse

Globus AI har utviklet en løsning som forutser vedlikeholdsbehov på utstyr som kan brukes til alt fra offshorebrønner til å forutse sykdomsforløp hos sykehuspasienter.

Hva skjer når fire tidligere oljefolk har et brennende ønske om å redde liv og være en positiv påvirkning i samfunnet? De tar med seg tung kompetanse og erfaring i en ny måte å bruke kunstig intelligens på.

Dette formålet er grunntanken hos gründerne av Globus AI; å ta AI, eller kunstig intelligens, i bruk som en bærekraftig forretningsmodell.

- På bakgrunn av kunnskap og kompetanse fra oljeindustrien har Globus AI utviklet produkter for å forutse vedlikeholdsbehov på medisinteknisk utstyr, bedre logistikkflyt og optimalisere skift og bemanningsplanlegging. Dette er løsninger med stort gjenbrukspotensial og som kan brukes på tvers av industrier, næringer, og humanitære organisasjoner, sier Jan Kristiansen, en av gründerne bak Globus AI.

 

Jan Kristiansen i Globus AI er en av medgründerne i selskapet.
Foto:Maiken Ree

Samarbeid med Laerdal

Via Statoils AI- og data science-miljø fant de fire sammen, og bestemte seg for å bruke oljekompetansen til å redde liv.

Selskapet fikk tidlig en avtale med Laerdal Medical, hvor de jobber sammen for å forutse vedlikeholdsbehov og feil på hjerte- lungeredningsdukkene som brukes til å øve på livredning. Opplæringsdukken er brukt av sykehus og frivillige organisasjoner over hele verden.

- Laerdal Medical har satt seg et mål om å bidra til å redde 500 000 flere liv hvert år fra 2020. Dette er en visjon som er veldig forenelig med våre egen visjon, og som vi finner veldig inspirerende. Vi er stolt av å kunne si at vi er en viktig samarbeidspartner av Laerdal Medical på reisen mot å nå dette målet, sier Kristiansen.

Forutser helseproblemer

Globus AI er også i gang med å redde nye liv i sitt nyeste prosjekt, sammen med Pumpes & Pipes. Ved hjelp av kunstig intelligens skal de forutse når risikoutsatte pasienter innlagt på sykehus er i ferd med å nå kritiske tilstander.

- Vi ble veldig glade da vi hørte om Pumpes & Pipes, som er helt i tråd med vår visjon om å overføre kunnskap fra olje- og gassektoren til helse. Vår løsning utviklet for å predikere vedlikeholdsbehov på utstyr kan for eksempel tilpasses til å forutse når en pasient er i fare for å bli blodforgiftet, før situasjonen oppstår, sier Kristiansen.

Virtuelt planleggingsverktøy

Et annet produkt som selskapet leverer er en virtuell assistent for arbeids- og skiftplanlegging. Slik kan man enklere planlegge kritiske operasjoner med riktige ressurser til stede der man tar hensyn til ulike faktorer som kompetansematriser, arbeidsmiljøbestemmelser, tariffavtaler samt de ansattes egne preferanser. Effektene av denne løsningen er økt sikkerhet og effektivitet, redusert sykefravær og ansatte som er generelt mer tilfreds med sin arbeidssituasjon. På et sykehus vil dette kunne bety en bedre pasientopplevelse og sikkerhet.

Etter kun ni måneders drift ser selskapet at produktene er godt etterspurt i markedet, og mye har skjedd på kort tid.

Nye prosjekter står på trappene, og grunnvisjonen brukes som beslutningsgrunnlag; vil dette bidra til å gjøre verden til et bedre sted?

Pumps & Pipes

Globus AI vil presentere selskapets løsninger på konferansen  Pumps & Pipes Norway 2018 som avholdes på Sola Strand Hotel 17. og 18. oktober i samarbeid med Norsk olje og gass.

Se programmet til Pumps & Pipes Norway 2018 her.

Meld deg på konferansen her.

Norway Pumps & Pipes er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger, Stavanger Universitetssjukehus, forskningssenteret Iris (nå en del av Norce), den regionale organisasjonen for næringsutvikling Greater Stavanger og flere bedrifter. Formålet er å fremme kompetanseoverføringer på tvers av fagfelt, og samle fagfolk og forskere innen olje og gass, medisin og akademia for å utveksle ideer og erfaringer. Samarbeidet startet i 2015, og fikk fem millioner kroner i støtte fra Helse- og omsorgsdepartementet. Åtte prosjekter har så langt blitt delfinansiert av Norway Pumps & Pipes. Konferansen er støttet av Norsk olje og gass.