Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde
Foto: Norsk olje og gass

Lønnsforhandlinger for sokkelavtalene er i gang

Tirsdag 7. og onsdag 8. mai er satt av til årets forhandlinger om sokkelavtalene for ansatte innen operatør-, boring- og forpleiningsansatte på sokkelen.

I det sentrale oppgjøret tidligere i år mellom NHO og LO/YS ble partene enige om et tillegg på kr. 2.50 per time og et lavlønnstillegg på kr. 2.00. Det ble samtidig anslått en ramme på 3,2 prosent for årets lønnsoppgjør.

Frontfagsmodellen er normgivende for den samlede lønnsdannelsen i Norge og også for forhandlingene innenfor Norsk olje og gass.

- Det er viktig at lønnsoppgjørene også fremover holdes innenfor ansvarlige rammer slik at industrien er mest mulig robust i tilfelle nye, kraftige svingninger i markedet. Mange av leverandørbedriftene sliter med marginene og inntjeningen. Det viktige nå er å unngå for høy lønnsvekst som igjen kan true sysselsettingen, men heller legge et godt grunnlag for trygge og langsiktige arbeidsplasser, sier forhandlingsleder Jan Hodneland i Norsk olje og gass.

Industri Energi, SAFE og Lederne forhandler på vegne av de ansatte. Norsk olje og gass forhandler på vegne av arbeidsgiverne. For Industri Energi og Safe er dette et mellomoppgjør og disse forbundene har ikke streikerett, mens oppgjøret med det frittstående forbundet Lederne kan gå videre til mekling hvis det ikke oppnås enighet.

Om lag 7000 ansatte er omfattet av sokkelavtalene. Disse jobber i oljeselskap, med forpleining og som borepersonell i følgende bedrifter: Equinor ASA, ConocoPhillips Norge, Aker BP, Neptune Energy Norge, Lundin Norway, Norske Shell, Repsol Norge, Wintershall Dea, Vår Energi, KCA Deutag Drilling Norge AS, ESS Support Services AS, Sodexo Remote Sites Norway AS, Coor Service Management, 4Service Offshore Hotels AS.

Kontakt

Kolbjørn Andreassen, informasjonssjef i Norsk olje og gass, mobil +47 952 82 808