Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Nye letelisenser: Regjeringen bidrar til arbeidsplasser og vekst på sokkelen

Regjeringens utlysning av nye letelisenser (TFO 2019) bidrar til å styrke aktivitetsnivået på sokkelen. Dette er viktig for arbeidsplasser og verdiskaping på norsk sokkel.

Regjeringens årlige utlysing av tillatelser til å lete etter olje i områder der oljenæringen allerede er veletablert, på fagspråket kalt TFO (tildeling i forhåndsdefinerte områder), foreslås i 2019 utvidet med 90 blokker. I 2017 og 2018 ble det utvidet med henholdsvis 75 og 103.

- Minst 225.000 arbeidsplasser i Norge er avhengig av petroleumsvirksomheten. Regjeringens utlysning av nye letelisenser er et viktig bidrag til å opprettholde arbeidsplassene og gi mer verdiskaping, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass.

- Vi vet det er store ressurser på norsk sokkel som vi ennå ikke har funnet. Det er viktig å huske på at flere selskaper hadde lett på Utsirahøyden før vi fant Johan Sverdrup-feltet. TFO-ordningen sørger for at nye selskaper med friske hoder og nye ideer får lete, og er en viktig grunn til at vi stadig finner store ressurser på norsk sokkel, sier Schjøtt-Pedersen.
Han viser til Oljedirektoratets Ressursrapport for 2018, som anslår at det er ca. 4.000 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter som ennå ikke er oppdaget.

Dette tilsvarer over 25.000 millioner fat oljeekvivalenter. Ressursene kan være olje, gass eller kondensat og fordelingen er kun anslag, men dette kan utgjøre verdier som er større enn det som nå står på Oljefondet.

En stor del av de utlyste områdene er i Norskehavet og Barentshavet, henholdsvis 37 og 48. I tillegg er det fem blokker i Nordsjøen. 
- De største mulighetene ligger i nord. Her er det allerede nå sterk leteaktivitet. I TFO 2019 legger regjeringen opp til at dette skal fortsette, da kan vi håpe på funn som fører til gode utbyggingsløsninger og økt verdiskaping i nord, sier Schjøtt-Pedersen.

Schjøtt-Pedersen understreker at leting er avgjørende.
- Petroleumsnæringen er Norges desidert viktigste næring og sysselsetter 225.000 mennesker. Næringen går gode år i møte, men fra starten av 20-tallet trenger vi flere utbyggingsprosjekter. Og de må finnes før de kan bygges, derfor er tildeling av attraktivt leteareal avgjørende, sier Schjøtt-Pedersen.