Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Lavutslippssenteret: En milepæl mot lavutslippsamfunnet

Åpningen av Lavutslippssenteret er et viktig skritt for å ytterligere redusere utslipp fra norsk sokkel.

- Norsk sokkel er allerede i verdenstoppen og produserer olje og gass med veldig lave utslipp sammenlignet med resten av verden. Med Lavutslippssenteret skal vi bli enda bedre, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass.

Han viser blant annet til en studie fra forskere ved Stanford University i USA, som viser at om lag 700 millioner tonn co2, ca. 13 ganger alle utslipp i Norge, kunne kuttes dersom oljesektoren i alle land produserte på samme måte som det gjøres i Norge.

- Mange har mye å lære av oss, men vi har også mye å lære og nye teknologier å lage. Derfor er etableringen av Lavutslippssenteret så viktig og riktig, sier Schjøtt-Pedersen.

Senteret, som blir en del av SINTEF, samler ledende operatører, leverandører og energiselskaper, sammen med forskere ved SINTEF og NTNU, samt forskere fra universiteter og forskningsinstitutter i USA og Europa.

Senteret vil ifølge SINTEF utvikle nye teknologier og konsepter for offshore energisystemer, energieffektivisering og integrasjon av fornybar kraftproduksjonsteknologi for implementering på norsk kontinentalsokkel.

- Det haster sterkt å redusere utslipp, og vi må kutte de stedene vi kan. Derfor er det så gledelig at vi har fått på plass dette senteret som kan utvikle ny teknologi for å gjøre norsk sokkel enda bedre, sier Schjøtt-Pedersen.

SINTEF sier at sentret skal utdanne 19 PhDer/postdoktorer og 30 masterstudenter, og har som mål å generere totalt 26 spin-off forskningsprosjekter og over 70 vitenskapelige artikler. Lavutslippssenteret vil dele kunnskap med forskere, industri, samfunn, politikere og offentligheten og på den måten hjelpe beslutningstaking og utforming av utslippspolitikk for norsk olje- og gassindustrien.

 

Kontaktperson:
Hildegunn Blindheim
Telefon: 928 23 781