Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde
Foto: Thomas Horgen, Høyden AS

Oljenæringen gjør Norge sikrere, tryggere og bedre

Klatrere som monterer vinduer på Munch-museet, moderne byggemetodikk for det nye Nasjonalmuseet og kartlegging av 2500 år gamle skipsvrak i Svartehavet.

Sikkerhetstenkning og metoder fra oljenæringen blir brukt bredt i andre næringer, viser ny rapport.

Norsk olje og gass har i samarbeid med Kunnskapsparken Nord AS (KUPA) utarbeidet en eksempelrapport som viser hvordan erfarings- og kunnskapsoverføring fra olje- og gassnæringen kan gi merverdi for andre næringer. Arbeidsplasser blir tryggere og sikrere på grunn av økt fokus på helse, miljø og sikkerhet, og effektiviteten bedres fordi man får nye måter å jobbe på.

- Den norske petroleumsnæringen har gjennom mange år systematisk jobbet for å få ned risikonivået. Økt forståelse av betydningen av et godt HMS-arbeid, i tillegg til læring og erfaringsdeling av hendelser som har skjedd er viktige elementer i dette arbeidet. Slik bygger vi kunnskap og kan dele lærdom som bidrar til at andre næringer kan bli enda sikrere og bedre, sier administrerende direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass.

Et av Norges største entreprenør- og industrikonsern, AF Gruppen, forteller i rapporten at olje- og gasselskapet Shell ble deres læremester innen moderne, systematisk HMS-arbeid i forbindelse med anleggsarbeidene for gassanlegget på Kollsnes.

- Læresetningen «alle uønskede hendelser har en årsak, og alle kan dermed unngås» ble vår første kjepphest innen sikkerhets- og systemtenkning, opplyser AF Gruppen som siden har utviklet seg i takt med oppdragene de har utført for kunder i olje og gass.

I rapporten vises det til eksempler fra oppdrettsnæringen, utvikling av vindprosjekter til havs, og miljøovervåking av lakseoppdrett, blant flere. Det er Chili Harstad som står for designet av den digitale rapporten.

Les og se alle eksemplene her.