Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde
Foto: Aker Solutions

Oljeteknologi avgjørende for nye bærekraftige næringer

Norge sitter på verdensledende kunnskap og teknologi innen olje- og gassnæringen. Nå lanseres nettstedet Techtransfer.no.

Det gjøres for å synliggjøre bedrifter som bruker oljeteknologi til å revolusjonere andre næringer. 

Konkurranseevnen og innovasjonskraften i petroleumsnæringen har gitt positive ringvirkninger til andre næringer i Norge. Det har vært avgjørende for utviklingen av blant annet løsninger innen fornybar energi, havbruk og transportløsninger. 

 - Olje og gassnæringen er et norsk teknologi- og kunnskapseventyr og vil være avgjørende for utvikling av nye bærekraftige næringer i Norge, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge. Han fortsetter, - Vi ser allerede hvordan kompetanse og teknologi fra olje- og gassnæringen tas i bruk i utvikling av grønne energiløsninger, i fiskeoppdrett og helse, for å nevne noe. 

Image
VISTE FREM TEKNOLOGIER: Under et arrangement i Arendalsuka onsdag fortalte tre bedrifter om teknologioverføringer fra olje- og gassnæringen til andre næringer. Fra venstre: Dag Almar Hansen fra Techni, Hege Hammersland-White fra Scantrol Deep Vision og Thomas J.J Meyer fra Machine Prognostics.

Ledende klynger
De ledende norske petroleumsklyngene har vært sentrale i arbeidet med Techtransfer.no. GCE NODE på Sørlandet, GCE Ocean Technology på Vestlandet og NCE Energy Valley på Østlandet. Klyngene er globale ledere innen utvikling av teknologier som skal bygge nye næringer.

  – Oljeindustrien er en drivkraft for teknologiutvikling i andre næringer. Ikke minst fordi teknologi som er utviklet i oljeindustrien i stor grad kan overføres til andre virksomheter, og gi grunnlag for vekst og arbeidsplasser der, sier Karl Erik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass. 

Offshore-teknologi gir gravefri tilkobling til vannledning  
Techni er et eksempel på dette, og bruker offshore boreteknologi når de installerer nye vannrør i Oslo. Ideen kommer fra tiden da de jobbet med robotisert drillingløsning for skiferolje. I dag er den sentral for å sikre gravefri tilkobling fra hus til hovedvannledningen i hovedstaden.

Scantrol Deep Vision har gått inn i fiskerinæringen med et undervannskamerasystem som identifiserer art og størrelse på fisken som går inn i en trål. Da kan tråleren slippe ut fisk som ellers ville blitt kastet, noe som bidrar til bærekraftig opprettholdelse av bestanden samt gjør fiske mer kostnadseffektivt. 

CSUB i Arendal leverer undervannsstrukturer til olje- og gassindustrien. De siste fem årene har de levert oppdrettskar til en rekke oppdrettsanlegg i Norge med store kar som har glatt overflate. Det gir mer effektiv oppdrett og bedre fiskehelse.

– Disse eksemplene viser hvor avansert, tilpasningsdyktig og fremtidsrettet norsk petroleumsindustri er, sier Schjøtt-Pedersen. 

Det er tredje gang Norsk olje og gass gir ut eksempelrapporten «Teknologioverføringer fra olje- og gassektoren», nå i samarbeid med Innovasjon Norge, GCE NODE, GCE Ocean Technology og NCE Energy Valley.

Fakta: 

www.techtransfer.no er en nettside som synliggjør noen av Norges fremste eksempler hvor teknologi fra olje- og gassnæringen brukes i andre næringer. Nettstedet en videreføring av eksempelrapporten «Teknologioverføringer fra olje- og gassektoren». 

Dette er et samarbeid mellom petroleumsklyngene GCE NODE, GCE Ocean Technology, og NCE Energy Valley, og aktørene Norsk olje og gass og Innovasjon Norge.  

I første fase består nettstedet av 15 bedriftseksempler, og vil oppdateres kontinuerlig.  

Innovasjon Norge 
Gjennom å finansiere prosjekter og heve kompetansen hos gründere og etablert næringsliv er vi med på å skape fremtidens arbeidsplasser. Innovasjon Norge tilbyr tjenester innen finansiering, rådgiving, kompetanse, nettverk og profilering. Kontorer i alle landets fylker og i rundt 30 land.  

Norsk olje og gass
Norsk olje og gass er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til oljevirksomheten på norsk kontinentalsokkel. Norsk olje og gass arbeider for å videreutvikle en konkurransedyktig olje- og gassindustri i Norge. Norsk olje og gass utvikler også retningslinjer for olje- og gassnæringen. 

GCE Node  
Global Center of Expertise (GCE) NODE er en klynge av 100 selskaper på Sørlandet som leverer verdensledende teknologi, produkter og tjenester til den globale energi- og maritime næringen. Fokuset er å bygge kompetanse og FoU-samarbeid med nasjonale og internasjonale partnere. Målene er å sikre konkurranseevnen, styrke utviklingen av nye produkter og tjenester og overføre kunnskap og teknologi til nye markeder på en bærekraftig måte. GCE NODE er en del av Norwegian Innovation Clusters-programmet.

GCE Ocean Technology
GCE Ocean Technology ble etablert i 2006 i Bergen, Norge og er et bransjedrevet initiativ innen havteknologi med mer enn 120 partnere og medlemmer. Klyngen utvikler og leverer nyskapende havteknologi innen et bredt spekter av applikasjoner, inkludert: subsea olje- og gassproduksjon, marin fornybar energiproduksjon, marin matproduksjon, utforsking av marine mineralressurser. GCE Ocean Technology er en del av Norwegian Innovation Clusters-programmet.

NCE Energy Valley
Energy Valley er en teknologiklynge og Norwegian Center of Expertise (NCE) innen energiteknologi med et tyngdepunkt i hovedstadsregionen i Norge med vel 200 institusjoner og bedrifter som medlemmer. Ved å tilby infrastruktur for samarbeid, kunnskapsoverføring og ny innsikt, hjelper de medlemmene til å tilpasse seg, dra nytte av og bidra til energibransjen i omstilling. NCE Energy Valley er en del av Norwegian Innovation Clusters-programmet.