Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde
Woldcam/Equinor

Utslipp fra norsk sokkel går ned

Klimagassutslipp fra petroleumsvirksomheten gikk ned med 200 000 tonn i 2018 sammenlignet med 2017, viser årets miljørapport fra Norsk olje og gass.

– Norsk petroleumsindustri har en klar ambisjon: Vi skal være verdensledende innen klima og miljø. Da må vi stadig forbedre oss. Detaljert rapportering av utslipp er helt nødvendig for å kunne måle utviklingen og graden av måloppnåelse, sier Hildegunn T. Blindheim, direktør for klima og miljø i Norsk olje og gass.

Miljørapporten gis ut hvert år og inneholder detaljert oversikt over alle utslipp fra petroleumsindustrien. Du kan lese den her.

Derfor har vi lave utslipp

Det er tre hovedkilder til utslipp av olje­holdig vann fra petroleumsvirksomheten på norsk sokkel hvorav produsert vann utgjør det største bidraget. Årets rapport viser at utslipp til sjø også holder seg lave til tross for aldrende oljefelt som gir mer produsert vann. Det har vært høy aktivitet på sokkelen med økt antall lete- og produksjonsbrønner i tillegg til økte investeringer.

 – En av årsakene til at vi har lave utslipp, er at det fakles svært lite på norsk sokkel. Historisk har det alltid vært strenge krav til dette i Norge, men de siste årene har videre innsats på å gjennomføre tiltak redusert utslipp fra fakling betydelig. CO2-utslippene fra fakling på norsk sokkel er på bare 8 prosent av det globale gjennomsnittet, forteller Blindheim.

Slik når vi ambisjonene i Paris-avtalen

Global oppvarming er en av vår tids aller største utfordringer og omfattende reduksjoner av menneskeskapte klimagassutslippene er derfor helt nødvendig.

– Petroleumsbransjen jobber kontinuerlig med å oppfylle mål satt i Veikartet for norsk sokkel og har høyt fokus på å finne gode tiltak. I 2019 ble SINTEFs lavutslippssenter for petroleumsbransjen åpnet med stor deltakelse fra industrien og næringslivet. Forskning og utvikling ved senteret fokuserer på teknologi og løsninger som reduserer utslipp ved produksjon av olje og gass, sier Blindheim.

CO2-fangst og -lagring er avgjørende for å nå ambisjonene satt i Paris-avtalen.

I Norge har regjeringen en ambisjon om å realisere fullskala CO2-håndterings-anlegg innen 2022. De norske prosjektene er avgjørende for å redusere utslipp fra norsk landbasert industri, og represen­terer et stort industrielt potensial for Norge som nasjon, forteller Blindheim.

Selv om utslippene til luft og sjø generelt går ned i 2018 sammenlignet med 2017, fører redusert produksjon til at utslipp per produserte enhet går noe opp. Konsentrasjonen av olje i utslippene av produsert vann holder seg på et stabilt lavt nivå. Det gjør også antall akutte utslipp av olje på grunn av operatørenes nøye prioritering av forebyggende tiltak.

Kontaktperson: Hildegunn Blindheim, telefon 928 23 781