Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

SSB: Sterke investeringstall

Statistisk sentralbyrå øker anslagene for investeringer i petroleum for 2020.

- Statistisk sentralbyrås (SSB) prognoser viser at investeringer i olje og gassnæringen har økt betydelig de siste årene. Det er godt nytt for de om lag 225.000 som går på jobb for industrien hver dag, sier Tommy Hansen, direktør næringspolitikk og kommunikasjon i Norsk olje gass.

Anslagene for 2019 justeres til 182,9 milliarder kroner.  For 2020 oppjusteres anslaget med 8,6 milliarder kroner fra forrige anslag, til 182,6 milliarder.

- For 2019 er dette nære den investeringsprognosen Norsk olje og gass presenterte i januar 2019. At anslaget for 2020 igjen oppjusteres viser at det er optimisme i næringen. Nå er jobben å holde holdet kaldt og unngå at kostnadene går opp, sier Hansen

 - Det er sysselsatte i petroleumsnæringen i hele landet. Sammen med inntektene staten og kommunene får fra næringen, er det en viktig årsak til at olje og gass er en viktig bærebjelke i hele landet, sier Hansen.

 

Norsk olje og gass legger frem bransjens egne investeringsprognoser for årene 2020 til 2024, 12. desember kl. 10.00, på Litteraturhuset i Wergelandsveien 29 i Oslo. Informasjon og påmelding her.