Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde
Foto: Øyvind Knoph Askeland

Stabile år i vente for olje- og gassnæringen

Olje- og gassnæringen vil gi solide bidrag til norsk økonomi de neste årene, viser Norsk olje og gass' investeringsanalyse.

Totale investeringer for 2020 estimeres til 194,6 milliarder kroner. Målt i faste priser representerer dette en vekst på 3,8 prosent fra SSBs siste anslag for 2019 som ble presentert i november.

- Analysen danner et bilde av en sokkel i god balanse, hvor selskapene arbeider kritisk med alle prosjekter, både for å vurdere lønnsomhet, finne optimale utbyggingsløsninger og å prioritere de mest lønnsomme prosjektene, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje gass.

Analysen omfatter hele den nåværende og planlagte sokkelaktiviteten, med olje, gass og havvind, samt nedstengning, rørtransport og annen infrastruktur inkludert den landbaserte aktiviteten.

Analysen spår solide oljeinvesteringer i alle årene mellom 2020 – 2024, men forventer at 2020 skal være et toppår. Som i fjor peker analysen på at det er en rekke potensielle prosjekter som kan igangsettes, og det er grunn til å tro at nivået mot slutten av perioden vil kunne opprettholdes i fremtiden dersom de langsiktige politiske rammevilkårene ligger fast.

- Mot slutten av perioden kan om lag 80 prosent av investeringene knyttes til prosjekter det ikke er tatt endelig investeringsbeslutning for. Dersom rammevilkårene endres er det grunn til å frykte kan dette få betydning både arbeidsplasser og for statens inntekter, sier Schjøtt-Pedersen.

Fremleggelsen av analysen kan følges her

Investeringsanalysen 2020 kan lastes ned her.

For spørsmål, kontakt informasjonsrådgiver William Johnsen, mob: 970 88 801