Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Spørsmål og svar om iskanten

Iskantsonen kommer til å være en av vårens viktigste politiske saker. Her kan du få svar på hva du lurer på om sonen.

Hvorfor nå?
Regjeringen skal våren 2020 legge frem en egen sak til Stortinget om "Forvaltningsplan for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten". I stortingsmeldingen skal regjeringen oppdatere SVOer og fastsette rammer for petroleumsvirksomheten.

Hva er iskantsonen?
Iskantsonen er overgangssonen mellom isfritt og isdekket hav, definert som et isdekke på mellom 15 prosent og 80 prosent av sjøarealet. Iskantsonen er biologisk viktig fordi det her skjer en periodisk stabilisering av det  øvre vannlaget i tilknytning til issmelting og mye solinnstråling. Dette fører til en relativt kortvarig, men intens produksjon av planteplankton i vannmassene ved iskanten og i selve iskantsonen. Dyreplankton, fisk, sjøpattedyr og sjøfugl utnytter dette, og samles rundt iskanten.

Hvorfor skal definisjonen på iskantsonen oppdateres?
Iskantsonen nå definert som der det er 30 prosent sannsynlighet for at det er isdager i april måned, fordi april er den måneden isen når lengst sør.
Sannsynligheten er nå beregnet ut ifra tidsperioden 1967 til 1989.

Vi har nå fått ny og bedre data, og derfor skal iskantsonen oppdateres.
Striden om iskantsonen skyldes at dersom man fortsetter å bruke den definisjonen som hittil har vært brukt, så blir grensen flyttet nordover.

Hva er alternativene?
Det er tre alternativer som har blitt trukket frem.
Regjeringens rådgivere i Faglig forum er ikke enige, og har lagt frem to forslag:

  • Å bruke samme definisjon som har virket så langt, 30 prosent isfrekvens
  • Innføre en helt ny 0,5 prosent definisjon (maksimum isutbredelse siste 30 år), noe som innebærer at isgrensen sies å være der det har ligget is i maks fire dager de siste 30 årene.

I tillegg har vi i oljenæringen vårt eget forslag. Med dagens teknologi vet vi til enhver tid hvor iskanten er. Vi mener derfor at i stedet for at vi politisk skal vedta hvor iskanten er, så bør den defineres som der hvor iskanten til enhver tid er. Det vil også gjøre at iskantsonen ikke trenger en byråkratisk oppdatering med jevne mellomrom, og at dersom iskanten skulle gå sørover så trenger vi heller ikke en ny definisjon.

Ønsker oljenæringen å operere i iskantsonen?
Iskantsonen er et sårbart og viktig biologisk område, og oljenæringen ønsker derfor ikke å drive med oljevirksomhet i området.

Hvorfor er det så viktig at etablert forvaltningspraksis følges?
En av norsk sokkels største konkurransefortrinn er de forutsigbare rammevilkårene. Det er viktig at god forvaltningspraksis følges, og at man opprettholder de prinsippene som har gjort at oljenæringen har kunnet gi arbeidsplasser og store inntekter til fellesskapet.

Du kan lese mer om vårt forslag her.

Kartet over iskanten kan lastes ned her.