Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde
Foto: Aksel Lian

Slik skal olje- og gassindustrien nå klimamålene

Olje- og gassindustrien lanserer rapport som viser hvordan næringen skal redusere sine absolutte klimagassutslipp i Norge.

KonKraft-partnerne legger fram rapporten “Framtidens energinæring på norsk sokkel – Klimastrategi mot 2030 og 2050”. Rapporten viser hvordan en samlet olje- og gassindustri skal redusere sine absolutte klimagassutslipp i Norge og hvordan teknologi og kompetanse fra industrien kan gi klimagassreduksjoner i Europa og resten av verden.

– Global oppvarming og klimaendringer er en av de største utfordringene verden står overfor i dag. Produksjon av olje og gass i Norge har blant de laveste karbonavtrykkene i verden, men dette er ikke nok, sier Hildegunn T. Blindheim, direktør for klima og miljø i Norsk olje og gass og som har ledet arbeidet med å revidere KonKrafts klimaveikart.

En fremtidsrettet energinæring

Olje- og gassindustrien i Norge skal redusere sine absolutte klimagassutslipp med 40 prosent innen 2030 sammenlignet med 2005, og videre redusere utslippene til nær null i 2050. 40 prosent lavere utslipp i 2030 innebærer en absolutt utslippsreduksjon på 5,4 millioner tonn CO2 –ekvivalenter per år i 2030 sammenlignet med 2005. Dette tilsvarer over 10 prosent av Norges samlede utslipp i 2018.

–  Olje- og gassindustrien i Norge skal radikalt kutte utslipp fra olje- og gassproduksjonen. I tillegg skal vi gradvis videreutvikle oss som en fremtidsrettet energinæring på norsk sokkel. Det inkluderer industriell satsing på havvind, hydrogen og CO2-fangst og -lagringsprosjekter som tilrettelegger for store utslippskutt i Norge, Europa og resten av verden, sier Blindheim.

Olje- og gassindustrien er en del av løsningen

Målene og ambisjonene skal nås ved en omfattende satsing på utvikling av lavutslippsteknologier som elektrifisering, energieffektivisering, lav- og nullutslippsdrivstoff som hydrogen og ammoniakk, CO2-fangst og -lagring og havvind. Norske lav- og nullutslippsløsninger som eksporteres til resten av verden vil i tillegg være viktige bidrag for å nå globale klimamål.

– Forutsigbare og innovasjonsfremmende rammevilkår vil være avgjørende for gjennomføringen av denne omstillingen og næringens langsiktige satsinger på lav- og nullutslippsteknologi. Kompetansen og teknologikraften i norsk olje- og gassindustri hos operatører, leverandører og maritim industri er en del av løsningen på de globale utfordringene i det 21. århundret, og vil bidra til oppnåelse av målene som er satt i Parisavtalen og FNs bærekraftsmål, sier Blindheim.

KonKraft er en samarbeidsarena for Norsk olje og gass, Norsk Industri, Norges Rederiforbund og Landsorganisasjonen i Norge (LO), med LO-forbundene Fellesforbundet og Industri Energi.