Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Gir godt grunnlag for aktivitet

De midlertidige endringene i skattesystemet for olje- og gassnæringen som et bredt flertall i Stortinget er enige om gir et godt grunnlag for aktivitet og sikrer arbeidsplasser.

Olje- og gasselskapene har store utfordringer knyttet til koronapandemien og uro i oljemarkedet. Usikkerheten ville uten tiltak nå bety at mange prosjekt ville måtte utsettes eller innstilles. Det ville igjen bety dramatisk reduksjon i aktivitet, sysselsetting og verdiskapning over hele landet. Spesielt for leverandørindustrien ville en slik situasjon innebære tap av viktige arbeidsplasser og kompetanse.

 - Vi vil berømme regjeringen og partiene på Stortinget for dialogen med næringen, og viljen til å finne løsninger. Kompromisset vil gi bedret likviditet og lønnsomhet. Dette gir grunnlag for å opprettholde aktivitet i en svært usikker tid. Selskapene har nå mulighet for å realisere prosjekter som har vært utsatt. I sum vil forslaget skape stor aktivitet i årene som kommer, sier Knut Thorvaldsen, administrerende direktør (konst) i Norsk olje og gass. 

 -   Vi har fremmet forslagene på vegne av en samlet industri og en svært bred allianse. Hensikten har vært å sikre arbeidsplasser og fremtidsrettet kompetanse. Nå skal næringen fortsette å samarbeide for å ta ansvar i en krevende tid. Spesielt er det viktig at arbeidsplasser sikres og at leverandørindustrien gis levedyktige vilkår. sier Thorvaldsen.

Et viktig element i diskusjonen har vært å bevare kompetanse og prosjekt knyttet til lavutslippsløsninger.

 - Olje- og gassnæringen har en avgjørende rolle i å realisere klimamålene, og flere av prosjektene som det nå jobbes med er knyttet til utslippsreduksjon, sier Thorvaldsen.

Ordningen skal etter planen vedtas av Stortinget 12. juni.

For ytterligere opplysninger kontakt

Kommunikasjonsdirektør Tommy Hansen, mobil 909 58 450