Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Viktig enighet om ny petroleumsskatt

Et bredt flertall på Stortinget har stilt seg bak omleggingen av petroleumsskatten. Det er viktig for forutsigbarhet og fremtidig verdiskaping og arbeidsplasser.

- Norsk olje og gass er glade for at et bredt flertall på Stortinget har støttet denne omleggingen. Petroleumsskatten bli nå mer nøytral, som innebærer at det vil bli bedre samsvar mellom selskapenes og statens vurderinger av lønnsomhet, sier direktør for næringspolitikk og kommunikasjon Torbjørn Giæver Eriksen.

- Det nye skattesystemet blir også enklere og dermed må det nå bli endelig slutt på fullstendig grunnløse påstander om at en næring som gir stor sysselsetting og enorme inntekter til staten er "subsidiert, fortsetter han.

Norsk olje og gass hadde også foreslått at selskapsskatten bør omfattes av omleggingen, full sikkerhet for fjerningsfradrag og en forbedret pantsettelsesordning. Vi registrerer at FrP støtter forslagene.

I innstillingen har Stortingets finanskomite også omtalt de midlertidige skatteendringene. Våren 2020 så det ut til at det kom til å bli stans i framdriften av prosjekter som ikke var endelig vedtatt, slik at investeringene fra olje- og gassnæringen i verste fall kunne ha blitt halvert sammenlignet med nivået i 2019. Dersom dette hadde blitt en realitet, ville det ha medført store konsekvenser for arbeidsplassene, kompetansen og teknologiutviklingen i leverandørindustrien.

Et bredt flertall bestående av Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet slår fast at de midlertidige endringene i petroleumsskatten ligger fast.

- De midlertidige skatteendringene har virket slik de var tiltenkt. Det kommer nå prosjekter som gir verdifulle arbeidsplasser over hele landet, fellesskapet store skatteinntekter og Europa pålitelig energi. Det har først og fremst vært viktig for å sikre leverandørindustrien, men i tillegg har man bevart viktig kompetanse som skal benyttes til å bygge nye verdikjeder innen havvind, hydrogen og CCS, sier Eriksen.

- Næringsliv som skal investere hundrevis av milliarder trenger forutsigbarhet for at myndighetene står ved vedtakene og ikke endrer spillereglene midt i kampen. Det er derfor positivt at et bredt flertall på Stortinget slår fast at de midlertidige skatteendringene ligger fast, avslutter Eriksen