Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde
Foto: Ole Jørgen Bratland, Equinor

Gir leverandører med gode arbeidsforhold konkurransefortrinn

Norsk olje og gass lanserer en global tjeneste for revisjoner av menneskerettigheter hos leverandører til olje- og gasselskaper.

Hensikten er å forbedre arbeidsforholdene i olje- og gassektoren i tråd med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og sentrale konvensjoner fra Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO).

Dette gjøres ved å sette et felles rammeverk for slike revisjoner, tilby tredjeparts revisjonstjenester for medlemmene av tjenesten, samt gjøre revisjonsarbeidet mer effektivt og transparent ved å dele rapportene mellom medlemsselskapene.

 - Tjenesten for menneskerettighetsrevisjoner er en global tjeneste for deling av revisjonsrapporter av leverandører i energisektoren. Tjenesten styres og finansieres av de selskapene som enhver tid deltar, sier Ralph Daber, direktør for Digital samhandling i Norsk olje og gass.

- Dette er den første tjenesten som vi lanserer internasjonalt, og det er første gang Norsk olje og gass lager en tjeneste hvor selskaper som ikke er på norsk sokkel kan bli medlem av tjenesten, fortsetter Daber.

Per i dag er det seks selskaper som er tilknyttet tjenesten, men målet er at antallet selskaper vil øke betraktelig i årene som kommer.

Selskapene kan velge mellom ulike typer revisjoner, skrivebordsrevisjoner eller fysiske revisjoner. Revisjonene inneholder standardiserte temaer og protokoller som gås gjennom, og det utarbeides felles sjekklister.

Temaer som belyses i revisjonene er barnearbeid og unge arbeidere, moderne slaveri, etisk rekruttering, ansettelsesvilkår, ikke-diskriminering, foreningsfrihet, arbeidsvilkår (lønn, overtidskompensasjon og arbeidstid), klagemekanismer, leverandørstandarder, kjønnsidentitet og seksuell legning, sikkerhetsordninger og innvirkning på lokalsamfunn.

- Vi ønsker at disse revisjonene skal øke kvaliteten på leverandørene gjennom hele verdikjeden, sier Svein Håkon Fjelltun som er QHSE domeneansvarlig i Digital samhandling i Norsk olje og gass.

Selskaper som ønsker å bruke tjenesten kan ta kontakt med Svein Håkon Fjelltun.

Kontaktinformasjon:

Svein Håkon Fjelltun, mob: (+47) 988 99 442 og epost: shf(a)norog.no