Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde
Foto: Storyblocks

Ett fangstprosjekt er en god start

CO2-fangst og -lagring er avgjørende for å nå klimamålene. Derfor er det svært gode nyheter at regjeringen går inn for en investeringsbeslutning for et fullskalaanlegg på sementfabrikken Norcem og er positive til Fortum Oslo Varme.

– Dette er en gledelig nyhet og et stort skritt i riktig retning, sier Anniken Hauglie, administrerende direktør i Norsk olje og gass.

Vi er glade for at regjeringen støtter fullskalaanlegg på Norcem og transport- og lagringsprosjektet Northern Lights, som er et samarbeid mellom Equinor, Shell og Total. Selv om Fortum Oslo Varme ikke fikk full finansiering nå er det positivt at regjeringen ønsker å bidra til prosjektet med et betydelig beløp, forutsatt at de får på plass ekstern finansiering. Det betyr at Fortum Oslo Varme får en reell mulighet til å realisere prosjektet.

– Alle “first in kind”-prosjekter trenger støtte. Fornybar energi som sol og vind trengte også at fellesskapet tok en del av risikoen de første årene. Med storstilt ambisiøs satsing i flere land falt kostnadene drastisk. Tilsvarende forløp vil vi se for CO2-fangst og lagring, og Norge er i en helt unik posisjon for å bidra til dette. Derfor er det gledelig at regjeringen også gir positive signaler om fangst av CO2 ved Fortum Oslo Varme, sier Hauglie.

Flere nye arbeidsplasser

To fangstanlegg har vært viktig for industrien i hele Norge. Slik kan vi sikre starten på en industriell satsing og infrastruktur. Støtte til begge fangstanleggene vil skape flere nye arbeidsplasser og styrke den norske kompetansen og gjennomføringsevnen til å bygge slike anlegg. To fangstanlegg vil redusere like mye klimagassutslipp som 400.000 biler slipper ut hvert år.

– To fangstanlegg gir rett og slett et bedre grunnlag for å lykkes. Det blir mer robust og en billigere satsning per lagret tonn CO2. Det vil også sikre kontinuerlig tilgang til CO2 selv om et av anleggene av ulike årsaker er nede, sier Hauglie.

Nå klimamålene nasjonalt og globalt

– Norges ambisjon skal være høy. Hvis vi skal nå klimamålene nasjonalt, i Europa og globalt trenger vi begge fangstprosjektene; Norcem og Fortum Oslo Varme. Det er en samlet industri – NHO, LO, Norsk Industri, Zero, Bellona og Norsk olje og gass – enige om, sier Hauglie.