Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde
Foto: Moment Studio

Rapportlansering: klimamålene 2030 og konkurransekraft

KonKraft inviterer til frokostmøte der det vil bli lansert to rapporter som omhandler status på klimamålene for 2030 og hvordan skattepakken virker.

Dato: 4. februar 2021 kl. 08.30-10.00

Sted: Frokostmøtet er digitalt og kan følges her: https://konkraft2021.kg5.no/. Møtet vil bli tatt opp og gjort tilgjengelig for alle interesserte i etterkant.

Industrien i Norge er og har alltid vært i konstant utvikling og omstilling. Drivkraften for disse stadige endringene er behovet for å være konkurransedyktig. I Norge har vi gode tradisjoner for å løse felles utfordringer innenfor rammene av den norske modellen. 2020 satte for alvor verdien av partssamarbeid og den norske modellen på dagsorden.

Stortinget vedtok i juni 2020 en tiltakspakke for olje- og gassindustrien, som i stor grad bygget på innspill fra KonKraft. Behovet for å sikre likviditet i selskapene i en krevende periode var avgjørende, for på den måten å sikre at planlagte prosjekter ikke stoppet opp, og at arbeidsplasser og nødvendig kompetanse for en grønn omstilling ikke gikk tapt.  

Hele norsk olje- og gassnæringen lanserte i februar 2020 ambisiøse klimamål om å redusere utslippene med 40 prosent fram mot 2030, og til nær null i 2050.  Ambisjoner som er helt nødvendige for å ivareta norsk sokkels konkurransedyktighet og attraktivitet.  Nøkkelen til å nå disse klimamålene er den kunnskapen og kompetansen som menneskene i selskapene har. Stortinget har anmodet regjeringen om å lage en plan, sammen med petroleumsnæringen, for å redusere utslipp med på 50 prosent innen 2030. Dette arbeidet er nå i gang.  

 

Under frokostmøte vil to rapporter bli lagt frem:

 • Statusrapport 2021 – Framtidens energinæring på norsk sokkel - klimastrategi mot 2030 og 2050
 • Konkurransekraft norsk sokkel 2020 – Styrke i partssamarbeidet

 

Foreløpig program:

Velkommen  

Overrekkelse av to rapporter til statssekretær Tony Tiller, Olje- og energidepartementet 

v/ Anniken Hauglie og Jørn Eggum

Presentasjon av KonKrafts statusrapport for klimaarbeidet. 

 v/Hildegunn Blindheim, direktør for klima og miljø i Norsk olje og gass  

Olje- og gassnæringens midlertidige tiltakspakke virker etter hensikten.

v/ Ellen Bakken, sjeføkonom i Norsk olje og gass 

Kommentarer fra: 

 • Statssekretær Tony Tiller, OED 
 • Ole Erik Almlid, NHO 
 • Stein Lier-Hansen, Norsk Industri  
 • Harald Solberg, Norges Rederiforbund 
 • Monica Th. Bjørkmann, Subsea 7 
 • Frode Alfheim, Industri Energi 

Slik arbeider næringen for å nå klimamålene – Samtale mellom 

 • Henriette Undrum, Equinor 
 • Andreas Wulff, Vår Energi 
 • Christoffer Fjell, Altera Infrastructure 
 • Kjetel Digre, Aker Solutions 
 • Geir Seljeseth, Industri Energi, leder samtalen 

  Åpen spørsmålsrunde 

KonKraft står for konkurransekraft på norsk sokkel, og er en nærings- og klimapolitisk samarbeidsarena. Felleskapet består av Norsk olje og gass, Norsk Industri, Norges Rederiforbund, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Landsorganisasjonen i Norge (LO), med LO-forbundene Fellesforbundet og Industri Energi. Sammen utgjør disse organisasjonene hele verdikjeden knyttet til norsk sokkel, representert med partene i arbeidslivet (arbeidsgiver og arbeidstaker).