Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde
Foto: Mats Bakken

Haster med industriell satsing på havvind

– Havvind kommer til å bli en naturlig utvikling av norsk sokkel. Den vil bygge videre på fundamentet og kunnskapen som er lagt av den norske olje- og gassnæringen og alle leverandørbedriftene gjennom fem tiår, sier adm. dir. Anniken Hauglie.

Men det haster å komme i gang, for mens oljefunnene på norsk sokkel var unike i europeisk sammenheng, blåser vinden friskt på alle hav. Andre land ser de samme mulighetene, og flere har allerede etablert leverandørkjeder og nasjonale satsinger med mål om å utvikle egen industri og produksjon. Det kommer frem i en fersk rapport som er utarbeidet i samarbeid mellom Aker, Equinor, Statkraft, Vårgrønn, Hafslund Eco, NHO, Energi Norge, Norsk olje og gass og Norsk Industri. Her kan du lese anbefalingene fra arbeidsgruppen.

– Fremover vil vi fortsette å levere store mengder energi gjennom olje og gass. Men, behovet for fornybar energi kommer til å vokse enormt i årene fremover. EU og Storbritannia har store ambisjoner for havvind, og eksportmulighetene i havvindressurser fra norsk sokkel er derfor enorme i dagens europeiske energiomstilling, sier Anniken Hauglie, administrerende direktør i Norsk olje og gass.

Nye arbeidsplasser og eksportinntekter

Norsk sokkel har gitt energi til Europa og verden i over et halvt århundre. Ressursene fra sokkelen har sørget for inntekter til fellesskapet, og næringen har skapt ringvirkninger og trygge arbeidsplasser i store og små leverandørbedrifter over hele landet.

– En vellykket satsing på industriutvikling knyttet til havvind vil sikre at teknologi og kompetanse som er bygget opp rundt olje- og gassnæringen kan fortsette å gi grunnlag for å skape arbeidsplasser og verdier også når petroleumsaktiviteten på norsk sokkel gradvis blir mindre. Ved å fornye og utvikle kompetansen som finnes i industrien kan vi skape nye arbeidsplasser og eksportinntekter for landet, sier Hauglie.

Havvind til elektrifisering av norsk sokkel

Olje- og gassnæringen har satt mål om å redusere sine klimagassutslipp med 40 prosent innen 2030, som Stortinget nå har økt til 50 prosent. Elektrifisering av olje- og gassinstallasjoner er det viktigste virkemiddelet for å nå disse målene. Kraften fra havvind kan få en viktig rolle i denne prosessen.

– En industriell satsing krever politisk handlingskraft og mot. Men, vi begynner ikke med blanke ark. Havvind kommer til å bli en naturlig utvikling av norsk sokkel. Den vil bygge videre på fundamentet og kunnskapen som er lagt av den norske olje- og gassnæringen og alle leverandørbedriftene gjennom fem tiår. Norske selskaper er allerede i gang, med blant annet Equinor og Aker som sentrale aktører, sier Hauglie.

Norsk olje og gass organiserer selskaper som ønsker å være operatører eller leverandører til utbygging og drift av havvind på norsk sokkel. I tillegg organiserer vi selskaper som kan bli en viktig kjøper av denne kraften fra havvind.