Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Mangfold er bra for business

Vår Energi tar kampen mot skjev kjønnsfordeling i egen organisasjon. – Vi tror 100 prosent på at mangfold gir bedre beslutninger, sier Hege Blåsternes.

– Mangfold er et konkurransefortrinn. Det er derfor det er viktig for oss,  sier Hege Blåsternes, som er letesjef for Norskehavet i Vår Energi, og jobber med å bedre kjønnsbalansen i sin organisasjon.

– Når flere blir invitert til bordet og saken blir belyst fra flere sider, gir det riktige og gode avgjørelser som er forankret i organisasjonen. Det holder ikke at forskjellige personer får komme til bordet, men vi må faktisk ønske deres bidrag velkommen inn i diskusjonene, forteller hun.

Hør samtalen mellom Nicolay Østberg og Hege Blåsternes i Vår Energi om hvorfor de er opptatt av å sikre en bedre kjønnsbalanse på arbeidsplassen sin.

Forankring i ledergruppen

I 2019 satte Vår Energi seg som mål å nå en kvinneandel på 40 prosent onshore og 15 prosent offshore innen 2025.

– Hvis man skal lykkes med mangfold og likestilling, trenger man backing fra ledere i organisasjonen. Der er vi veldig heldige. Vi har støtte fra Kristin og hennes ledergruppe. Da blir ikke mangfold bare tekst på papiret. Men ord som blir til handling, sier Blåsternes.

Handlingsplan for bedre kjønnsbalanse

Toppledelsen har satt ned en såkalt Gender Balance Task Force, som består av personer med variert bakgrunn fra selskapet, og har fått i oppdrag å foreslå tiltak som kan bedre kjønnsbalansen.

– Vi har utarbeidet en handlingsplan med definerte aksjoner som nå rulles ut i organisasjonen. Ettersom vi implementerer aksjonene vil vi med definerte KPIer følge med på hvordan de virker på kjønnsbalansen internt, forteller Nicolay Østberg, som jobber med finansiell rapportering i Vår Energi og leder Gender Balance Task Force.

Større bevissthet 

Siden 2016 har kvinneandelen i oljebransjen falt fra 20 til 19 prosent.

– Bransjen har vært mannsdominert over lengre tid, og mangel på rollemodeller har gjort at jenter ikke har søkt seg inn på olje- og gassrelaterte studier. I en rekrutteringssetting er det en kjent sak at man har en tendens til å ansette folk som ligner på en selv. Det er fordi det er gjenkjennbart.

Mens kvinneandelen offshore er på 4-5 prosent, er kvinneandelen på land på rundt 45 prosent. 

– Når det er menn som historisk har hatt posisjoner, har de gjerne valgt andre menn, og særlig i lederstillinger. Da blir det skjevt over tid. Vi er bakpå i dag fordi vi som næring ikke har tatt de riktige grepene underveis og vært lite bevisste på verdien av mangfold og likestilling, sier Blåsternes.