Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde
FOTO: Ole Jørgen Bratland/Equinor

Mekling i gang – streik kan ramme olje- og gassfelt

Safe aksepterte ikke forhandlingsresultatet på Oljeoverenskomsten som i hovedsak gjelder for ansatte på landanlegg. Mekling er i gang og skal avsluttes til midnatt.

Under forhandlingene 2. november 2020 ble Norsk olje og gass og fagforbundet Safe enige om en anbefalt avtale for neste tariffperiode. Safe har i ettertid opplyst at de ikke er fornøyd med forhandlingsresultatene som er oppnådd i bedriftene. Dermed har oppgjøret gått til mekling. Den starter i dag og avholdes på Norsk olje og gass' kontor på Forus. Meklingen avsluttes ved midnatt. Mekler er Richard Saue som til daglig er dommer ved Stavanger tingrett.

Det største av fagforbundene, Industri Energi, har en parallell avtale, Bransjeavtalen. Denne likelydende avtalen omfatter om lag 3200 medlemmer av Industri Energi. Industri Energi godtok oppgjøret i fjor høst, og er ikke omfattet av meklingen.

Oljeoverenskomsten gjelder for medlemmer av Safe og det tilsluttede fagforbundet Negotia. Totalt er det om lag 1000 medlemmer som omfattes av avtalen som det skal mekles om. Oljeoverenskomsten er primært en rammeavtale. Det innebærer blant annet at lønnen fastsettes/forhandles lokalt.

- Det er utfordrende for oss å se hva vi skal mekle om. Slik vi forstår kravet fra Safe gjelder dette misnøye med det som er oppnådd i lokale lønnsoppgjør. Det står i bestemmelsene i avtalen at dette skal forhandles lokalt på bedriften, ikke på den sentrale overenskomsten. Men vi håper at vi gjennom meklingen skal komme frem til en løsning, sier forhandlingsleder Elisabeth Brattebø Fenne som er direktør Arbeidsliv i Norsk olje og gass.

Safe har varslet plassfratredelse for 12 av sine medlemmer ved raffineriet på Mongstad i Nordhordland. Raffineriet er det største i Norge og middels stort i europeisk sammenheng.

Effekten av en mulig streik kan bli redusert råoljelager- og havnekapasitet ved Equinors raffineri på Mongstad, noe som kan få konsekvenser for produksjonen for flere av Equinors felt på norsk sokkel, blant annet Johan Sverdrup og Troll. Det kan derfor bli nødvendig å stenge produksjonen inntil videre.

En mulig streik kan også påvirke gasseksport fra Troll-området, og få implikasjoner for feltene Kvitebjørn, Visund, Byrding, Fram og Valemon.

 Kontakt

Kolbjørn Andreassen, kommunikasjonsleder i Norsk olje og gass, mobil: +47 952 82 808