Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde
Foto: Mats Bakken

Vi trenger inntektene og kompetansen fra olje og gassnæringen

Regjeringens perspektivmelding viser hvor viktig inntektene og arbeidsplassene fra olje- og gassnæringen er.

12. Februar la Regjeringen frem Perspektivmeldingen som ser på utfordringene i norsk økonomi de neste førti årene. Den viser at i tiårene som kommer vil det stå færre yrkesaktive bak hver pensjonist. Statens utgifter vil gå opp, uten at inntektene øker like mye. Samtidig skal vi gjennomføre det grønne skiftet.

I Perspektivmeldingen skriver Regjeringen at selv om utvinningen av olje er ventet å avta, er det uansett, på globalt nivå, nødvendig med betydelige investeringer i ny produksjonskapasitet for å kompensere for at utvinningen faller i eksisterende felt.

– Det vil fortsatt være viktig at vi leter etter- og finner mer olje og gass. Da er det avgjørende at myndighetene fortsatt sikrer forutsigbare og gode rammebetingelser og at det gis tilgang til nytt attraktivt areal, sier Anniken Hauglie.

Oljedirektoratets ressursrapport slo fast i oktober at det er lønnsomt å lete i alle åpne havområder og vi ser at det bare er halvparten av ressursene på norsk sokkel som er produsert.

I perspektivmeldingen ser vi at det forventede fallet i produksjonen på norsk sokkel er større enn det globale fallet FNs klimapanel har vurdert  er i tråd med en vellykket oppfølgning av Parisavtalen. Hvor stort fallet i produksjonen fra eksisterende felt vil bli, har mye å si for utsiktene for oljeprisen.

– Perspektivmeldingen viser at de som mener at man må avvikle olje og gassindustrien for å nå klimamålene i Parisavtalen tar feil. Som bransje har vi satt oss mål om å redusere våre utslipp ned mot null i 2050, sier Hauglie.

Hun avslutter med:

– Samtidig ser vi hvor viktig det vil være å utvikle helt nye verdikjeder som karbonfangst og -lagring, hydrogen, havvind i tillegg til eksisterende virksomhet og verdiskaping, og på sikt mineralene på havbunnen. Vår industri vil i årene som kommer fortsette å skape verdier for samfunnet. For å sikre fortsatt verdiskaping må regjeringen sørge for konkurransedyktige rammevilkår slik at næringen kan videreutvikle sin kompetanse og utvikle lav- og nullutslippsteknologier som er nødvendig for å nå klimamålene.