Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Gassen brukes mer effektivt i Europa

Ny rapport viser at det er mer hensiktsmessig å eksportere gassen i stedet for å bruke den på norsk sokkel.

Rapporten "Bruk av gass i Europa" er utarbeidet av Endrava på oppdrag fra Norsk olje og gass. Rapporten kan leses her.

Er det mer hensiktsmessig å eksportere naturgass enn å bruke gassen på norsk sokkel? For å svare på det, må man se på den såkalte virkningsgraden. Virkningsgrad forteller noe om hvor effektiv en prosess er – hvor mye av energien som utnyttes. Jo mindre energitap desto høyere virkningsgrad.

Et anlegg med lav virkningsgrad utnytter energien mindre effektivt enn et anlegg med høy virkningsgrad. Jo høyere virkningsgrad jo lavere CO2 utslipp per produsert kWh energi. Når ambisjonen er å redusere klimagassutslipp globalt, er det viktig å vurdere ulike løsninger opp mot hverandre i et systemperspektiv.

De to kurvene (blå og gul) representerer utslipp fra forbrenning av naturgass. I tillegg inkluderer den blå kurven de indirekte klimagassutslippene i verdikjeden før gassen når forbrukeren i EU28. Figuren viser at klimagassutslippene fra kraftproduksjon på norsk sokkel er i snitt 70 % høyere per kWh produsert enn på et gasskraftverk i EU28, selv når utslippene langs verdikjeden tas med i beregningen. Sammenlignet med husholdninger og andre sektorer, har norsk sokkel mer enn dobbelt så store utslipp per kWh produsert.

 

Naturgass som produseres i Norge eksporteres først og fremst til Europa, der den brukes i flere sektorer. Naturgassen er i tillegg brukt som en av hovedkildene til energi på norsk sokkel. Elektrifisering av sokkelen kan imidlertid helt eller delvis erstatte bruk av naturgass på innretningene som blir elektrifisert. Dette frigjør naturgassen til eksport, slik at enda mer av norsk produksjon kan benyttes andre steder.

Spørsmålet som denne rapporten belyser, kan oppsummeres slik: Basert på ønsket om høyest mulig virkningsgrad, er det mer hensiktsmessig å bruke gassen på norsk sokkel eller å eksportere den?

Endravas beregninger viser at det er mer hensiktsmessig å eksportere gassen, Den gjennomsnittlige virkningsgraden på norsk sokkel er relativt lav, uten mulighet til store forbedringer. Samtidig er virkningsgraden for bruk av gass i Europa relativt høy. Konklusjonen står seg godt, selv når det tas hensyn til energitap og utslipp i verdikjeden, før gassen når forbrukeren.

– Rapporten bekrefter fakta som er godt kjent fra før på en god og oversiktlig måte. Gassen brukes mer effektivt i Europa, sier fagsjef klima og miljø Trym Edvardsson.