Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Avgjørende med godt samarbeid

– God sameksistens med fiskeri er avgjørende når nye næringer blir etablert i havet, sa Anniken Hauglie under årets fisk og havvind-seminar.

Nesten 100 fiskere, forskere og representanter fra fiskeri- og olje- og gassnæringen og myndighetssiden møttes til dialog under årets digitale seminar om fisk og havvind.

– En vellykket satsing på havvind i Norge krever systematisk arbeid av mange aktører, sa Hauglie.

Finne løsninger sammen

Hensikten med seminaret var å få med aktørene i dialog om hvordan vi kan oppnå sameksistens og synergier mellom fiskeri og havvind framover.

– Dersom både myndigheter og næringer arbeider sammen for å forstå problemstillingene og søke og finne løsninger kan vi oppnå konstruktiv sameksistens og synergier, sa Anniken Hauglie, administrerende direktør i Norsk olje og gass.

Havet er viktig for mange havnæringer, som olje- og gassnæringen, maritime næringen, og fiskeri. Disse har bidratt til vekst og næringsutvikling gjennom mange år. Norsk olje og gass har i lang tid hatt samarbeid med Norges Fiskarlag for å finne måter å unngå konflikt på.

God dialog mellom aktørene

Seminaret varte i underkant av tre timer, og det var god dialog mellom myndighetene og næringsaktørene. Vi fikk høre hvordan deltakerne mener vi kan få til et godt samarbeid i de to områdene som er åpnet for havvind: Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II. Til slutt holdt to forskere innlegg om konsekvensene av havvind for alt som lever i havet. Presentasjonene ligger nedenfor. Det var også god deltakelse fra publikum som sendte inn mange relevante spørsmål til paneldeltakerne.

Torsdag 29. april 2021

  • Åpning

Havvind i Norsk olje og gass, Adm. direktør Anniken Hauglie

  • Hva gjør myndighetene

Karoline Sjøen Andersen, Politisk rådgiver, Olje- og energidepartementet
Trine Danielsen, Statssekretær, Nærings- og fiskeridepartementet
Kjetil Lund, Direktør, Norges vassdrags- og energidirektorat
Anne Kjos Veim, Ressursdirektør, Fiskeridirektoratet 

  • Næringsaktørene

 Kjell Ingebrigtsen, Leder, Norges Fiskarlag
 Audun Maråk, Adm.direktør, Fiskebåt
 Arne Eik, Prosjektleder havvind Norge, Equinor
 Geir Karlsen,  SVP Policy and Sustainability, Aker Offshore Wind
 Arvid Nesse, Cluster manager, Norwegian Offsore Wind Cluster

  • Kunnskapsstatus

Presentasjoner

Forsker Thomas G. Dahlgren, Norce:
   Kva veit me om havinstallasjonane si påverknad på marint liv?

Forsker Karen de Jong, Havforskingsinstituttet:
   Potensielle effekter av havbasert vindkraft på det marine miljø