Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde
Foto: Harald Pettersen/Equinor

Et av oljenæringens viktigste verktøy gjennom 20 år

Tjenesten License2Share ble lansert for 20 år siden. Den forenkler arbeidshverdagen for tusenvis av ansatte i petroleumsindustrien.

License2Share ble etablert som et samarbeidsprosjekt mellom en håndfull operatørselskaper, Tjenesten ble først lansert under navnet LicenseWeb som kom i drift 1. mai 2001, og endret noen år senere navn til License2Share da versjon 2.0 ble lansert.

Norsk olje og gass, som har vært en aktiv pådriver for tjenesten fra første dag forvalter plattformen på vegne av operatørselskapene på norsk sokkel.

- Løsningen ble i sin tid utviklet for å gjøre det mer effektivt og sikkert å utføre lisensadministrasjon. Forgjengeren var krypterte eposter (X-400), men man kunne ikke legge store vedlegg i epostene. De inneholdt typisk bare en viktig beskjed eller møteinnkalling, og da gikk man til møtene mindre forberedt og kom tilbake derfra med store permer under armene, forteller Camilla Lorentzen som er tjenesteansvarlig for License2Share i Norsk olje og gass.

Behov for å dele informasjon
Navnet License2Share henspiller til lisensene på norsk sokkel. En lisens, eller en utvinningstillatelse som det egentlig heter, er en rettighet til å drive leting etter petroleumsressurser og deretter produksjon i et område. Det er som oftest flere selskaper som eier en lisens sammen, og disse selskapene har krav på seg til å dele informasjon mellom seg, samtidig som myndighetene skal være informert om hva som pågår i den enkelte lisens Kravene til informasjonsdeling er regulert av lisensavtalen.

- License2Share er en samarbeidsarena og et beslutningsstøtteverktøy for alt som har med lisensadministrasjon å gjøre. Det er et offisielt kommunikasjons- og arkiveringsverktøy for samhandling på norsk sokkel, forteller Lorentzen.

I begynnelsen var det en håndfull selskaper som var med, men det tok ikke mange år før License2Share ble standardverktøyet for å administrere lisenser på norsk sokkel. Gjennom løsningen blir all nøkkelinformasjon om lisensene delt på tvers av fagdisipliner; beslutninger, budsjetter, milepæler og planer, produksjonsdata, HMS-dokumentasjon, møteadministrasjon m.m.

Løsningen har også en egen modul for sikker, sporbar kommunikasjon mellom selskapene og myndighetene. De siste par årene har denne også blitt benyttet i forbindelse med konsesjonsrunder.

Det krever bare én innlogging for å få tilgang, uansett hvilket selskap man sitter i eller hvilken lisens man har behov for tilgang til og grensesnittet er det samme på tvers av operatører/lisenser.

Høy integritet og troverdighet
Tjenesten griper inn i hele livssyklusen til en lisens, fra et selskap søker om tildeling, får tildeling, driver med leting, produksjon og til slutt avvikling. Alle fasene blir dokumentert i systemet.

Fordelen med en operatør-uavhengig plattform er at det er standardisert og lett å navigere i, samtidig som det er en tjeneste med høy integritet og en troverdig kilde til informasjon, sier Lorentzen.

Den viktigste dokumentasjonen ligger i License2Share. Det er her selskapene henter data for selskapsgjennomgang i forbindelse med kjøp eller sammenslåing, såkalt due diligence.

Arkivet har også blitt brukt i forbindelse med voldgiftssaker.

Tredje generasjon på vei
Plattformen har ikke gjennomgått de store teknologiløftene de siste årene, delvis grunnet nedturen bransjen har vært gjennom de siste årene. Dessuten har det blitt lagt på mange skreddersydde tillegg over årene etter hvert som nye behov har meldt seg. Skreddersøm er fordyrende og kompliserende og gir økt risiko for nedetid. Dermed er det nødvendig med en oppgradering, en versjon 3.0.

- Nå skal det bli et større teknologiløft som er bygd på mer standard komponenter. Det skal bli mindre skreddersøm, og mer fokus på data og gjenbruk av data, ikke bare dokumenter. Vi skal også legge til rette for økt samhandling, noe vi har sett et spesielt behov for gjennom det siste året med korona og hjemmekontor. Tredje generasjon vil også være enkel å integrere mot andre systemer ved hjelp av moderne API, sier tjenesteansvarlig Camilla Lorentzen.

Slik håper hun at tjenesten skal kunne korte ned beslutningsprosessene, noe selskapene vil spare penger på. License2Share vil være et av de viktigste verktøyene industrien har – også i fremtiden.

 

License2Share

 

Drift siden:

1. mai 2001

Daglige brukere:

1000

Totalt antall brukere:

5400

Antall dokumenter delt per måned:

15.000